Sedu

Levyseppähitsaaja

Lapualla ja Ähtärissä opiskelu painottuu tasapuolisesti sekä koneistukseen että levyseppähitsaukseen, ja ammattinimike on koneistaja ja levyseppähitsaaja. Seinäjoella kone- ja tuotantotekniikan opiskelija saa valita tutkinnon osia, ja hän opiskelee joko koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi.

Tutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
180 osp, pk / yo
Lapualla ja Ähtärissä peruskoulun suorittaneille

Osaamisala

Tuotantotekniikan osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Törnäväntie, Lapua ja Ähtäri, Koulutie

Kone- ja metalliteollisuus on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja. Valmistuttuasi sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä, sillä ala on teollisuuden suurin työllistäjä. Metalliteollisuusyritysten lisäksi työpaikkoja on muussa teollisuudessa ja erilaisissa kunnossapitotehtävissä. Myös ulkomaankaupassa teknologiateollisuudella on keskeinen asema, sillä tuotteet menevät usein vientiin.

Alan ammatillisia perustaitoja ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus, koneenpiirustusten lukutaito, työkalujen hallinta ja NC-tekniikka. Kone- ja metalliala vaatii erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

Opiskelu sisältää runsaasti käytännön harjoituksia oppilaitoksen ajanmukaisissa tiloissa, joissa koneet ja laitteet vastaavat teollisuudessa käytössä olevaa kalustoa.

Levyseppähitsaajana valmistat metallilevyistä työpiirustusten mukaisia tuotteita käyttämällä erilaisia manuaali- ja tietokoneavusteisia levytyö- ja hitsauslaitteita. Työ on vaativaa mutta laaja tehtäväkenttä antaa myös paljon mahdollisuuksia. Levyseppähitsaajat työskentelevät teollisuuden konepajoissa sekä teräsrakenteiden asennus- ja hitsaustehtävissä.

Opintoihin sisältyy paljon käytännön harjoituksia oppilaitoksen työsaleissa uudenaikaisilla koneilla ja laitteilla mm. asiakastöitä tehden sekä työssäoppimista alueen erilaisissa metalliyrityksissä. Levyseppähitsaajan työ on tullut hitsaustyön automatisoinnin ja ohjelmoitavien levytyökoneiden ansiosta kevyemmäksi ja turvallisemmaksi. Työtehtävät sopivat sekä tytöille että pojille.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • kiinnostus hitsaus-, teräsrakenne- ja levytöiden valmistukseen
 • halu kehittyä kädentaidoissa ja tarkkuutta työskenneltäessä alan hyvin erilaisissa ja vaativissakin kohteissa
 • kyky toimia erilaisissa työyhteisöissä ja kohteissa
 • vastuunotto annetuista työtehtävistä ja alalla painotettavien työturvallisuusasioiden huomioiminen

Mitä töitä voit tehdä?

 • Levyseppähitsaaja valmistaa mittatarkkoja koneiden ja laitteiden osia, levy- ja teräsrakenteita tai työskentelee erilaisissa hitsaustehtävissä, yksin tai työryhmissä
 • Työkokemusten karttuessa on lisäksi mahdollista suuntautua erilaisiin suunnittelu- ja tuotekehityskohteisiin
 • Alalla työskennellään erikokoisissa yrityksissä tai osallistutaan kohteitten toteuttamiseen kotimassaan tai ulkomailla

Mitä opiskelet?

 • alalla käytettävän valmistustekniikan perusosaaminen, työn laatu, mittatarkkuus ja työturvallisuus huomioiden
 • konepajapiirustusten lukeminen, alan levy-, hitsaus- ym. työstökoneiden käyttö ja ohjelmointi
 • erilaisten hitsausprosessien hallinta ja hitsaajan pätevyyskokeiden vaatimat suoritustekniikat
 • tietotekniikan hyödyntäminen tuotteiden valmistuksessa

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Kurikassa, Lapualla ja Ähtärissä kone- ja metallialan perustutkinnon suorittanut valmistuu nimikkeellä koneistaja ja levyseppähitsaaja. Seinäjoella opiskelija valitsee tutkinnon osia ja valmistuu koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi valintansa mukaisesti.
 • Levyseppähitsaajaksi valmistuneilla on erittäin hyvät mahdollisuudet sijoittua työelämään metalliteollisuuden palvelukseen, mielenkiintoisiin työtehtäviin, osavalmistuksesta kokoonpanoon
 • Työ on vaativaa mutta samalla laajaa tehtäväkenttää antaa paljon mahdollisuuksia
 • Ähtärin Koulutiellä alumiinin ja ruostumattoman teräksen käsittely ja hitsaus pääpainona 3.luokalla, pätevyyskokeet hitsataan myös näillä materiaaleilla
 • Lapualla huipputeknologian oppimisympäristö Sedu Ahjo, ks. www.sedu.fi/seduahjo
 • Oppilaitoksella on hyvät yhteydet teollisuuteen, osa opetuksesta tapahtuukin teollisuuden kanssa yhteistyössä eripituisilla työssäoppimisjaksoilla
 • Työtehtävät sopivat sekä tytöille että pojille
 • Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Millaista on kone- ja tuotantotekniikan opiskelu?

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa