Sedu

Lihatuotteiden valmistaja

Tutkinto

Elintarvikealan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Liha-alan osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Törnäväntie

Elintarvikealaan kuuluu meijeriteollisuus ja elintarviketeollisuus, joka jakautuu leipomo-, liha-, eines-, makeis-, mylly-, panimo- ja juomateollisuuteen sekä elintarvikekaupan alaan.

Elintarvikealan taitajia tarvitaan elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi valmistuksessa, logistiikassa, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

Alalla toimivien on tunnettava elintarviketeknologiaa ja prosessien toimimista, alkutuotannon perusasiat sekä elintarvikeraaka-aineiden koostumus.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritetaan alan perusopintoja, jotka kuuluvat kaikille opiskelijoille. Osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Liha-alan osaamisalalta valmistuu lihatuotteiden valmistajia, jotka voivat työskennellä lihanleikkaamoissa, teurastamoissa sekä lihavalmisteiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa. Koulutus antaa kattavat tiedot ja ammattitaidon liha-alan eri tehtäviin.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, ja teoriaa sovelletaan monipuolisesti osana opetusta.


Mä haluan teherä oikeita töitä.

- Oskari

Kun Italia väikkyy mielessä, tutustu blogiin :)

- Lihanleikkaajan itkuvirsi

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • työskentelee liha-alan ammateissa, osaa sekä käsityötaidot että nykyaikaisen tekniikan
 • osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 • toimii vastuullisesti, hygieenisesti ja taloudellisesti
 • arvostaa omaa ja muiden työtä ja noudattaa työyhteisön sääntöjä
 • on innostunut alasta ja haluaa kehittää työtään ja työyhteisöään
 • hyvä fyysinen kunto
 • vastuu tuoteturvallisuudesta ja työturvallisuudesta
 • alan työt eivät sovellu allergiselle tai astmaattiselle
​​

Mitä töitä voit tehdä?

 • lihanjalostuksen monissa eri työtehtävissä, esim. lihanleikkaajana tai erilaisten lihatuotteiden valmistajana ja jatkojalostajana
 • Työpaikat: lihanjalostuksen pienet ja isot yritykset, alan yritykset tuotekehityksessä, kaupassa ja markkinoinnissa

Mitä opiskelet?

 • lihan käsittelyyn ja lihatuotteiden valmistuksen tuotantomenetelmiin sekä liha-alan vaatimiin perustietoihin perehtyminen
 • lihan käsittely ja leikkaus
 • lihavalmisteiden, kuten erilaisien ruoka- ja leikkelemakkaroiden, lihasäilykkeiden, kuluttajapakattujen puolivalmisteiden sekä lihavalmisruokien valmistus oppilaitoksen omassa opetustehtaassa 
 • työssäoppiminen liha-alan tuotantolaitoksissa tai lihakaupan tehtävissä

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Lihateollisuus on Etelä-Pohjanmaan tärkeä teollisuudenala, joka tarvitsee paljon ammattiosaajia myös tulevaisuudessa.
 • Opintonsa hyvin suorittaneiden työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. 
 • Tutkinnon suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet hakeutua alan jatko-opintoihin.
 • Ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritettujen perusopintojen jälkeen valitaan osaamisala.
 • Opiskelijat saavat oppilaitoksesta työvaatteet lainaksi. Opiskelijat ostavat oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin.
 • Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikka
Millaista on elintarvikealan opiskelu?

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa