Sedu

Metsäkoneenkuljettaja

Haku yhteishaussa keväällä 2018 Sedu Ähtäri, Tuomarniementie

Tutkinto

Metsäalan perustutkinto 180 osp, pk

Osaamisala

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Opetuspiste

Ähtäri, Tuomarniementie

 poika_vaalea_lippis_ruutupaita_torso.png

Metsäalan opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelijoita itsenäisyyteen kannustavaa. Metsäalan töissä yhdistyvät luonnontuntemus, kädentaidot ja tekniikka. Koulutus antaa hyvät perustaidot metsän- ja luonnonhoidon, metsien monikäytön sekä puunkorjuun tehtäviin. Ammattitaitoa opitaan oikean työnteon kautta, niin koulun työmailla kuin työssäoppimisessa alan yrityksissä tai vaikka ulkomailla. Metsäalan ammattilaisista on työmarkkinoilla kova kysyntä.

 • Metsäkoneenkuljettaja osaa käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita ja autoja.   
 • Kuljettaja erikoistuu metsätraktorin, hakkuukoneen tai puutavara-auton käyttöön ja kunnossapitoon.
 • Ammatissa vaaditaan paljon itsenäistä osaamista ja ammattitaitoa.
 • Kuljettajan pitää osata metsien käsittelyn, ympäristönhoidon ja -suojelun, laadunhallinnan ja viestinnän perusteet.

Miten metsäkone tottelee tubettajaa? Katso Metsämies Jallun vinkit!

Miksi opiskella metsäkoneenkuljettajaksi ?

Harventaminen on taiteenlaji.

- Henna

Jos metsäala kiinnostaa muitakin tyttöjä, ujostelu opintojen suhteen kannattaa jättää sikseen.
- Sinne vaan, jos harkitsee!

- Henna

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • nopeasti kasvava bioenergia-ala lisää alan työpaikkoja 
 • kiinnostus koneisiin, niiden käyttöön ja huoltamiseen
 • kiinnostus luonnontuntemukseen, tekniikkaan ja kädentaitoihin
 • kyky itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn

Mitä töitä voit tehdä?

 • työntekijänä metsäkone-, huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatioissa, maarakennusalan yrityksissä
 • itsenäinen metsäkoneyrittäjä

 

 

Mitä opiskelet?

 • metsien hoito ja puunkorjuu
 • koneellisen puunkorjuun suunnittelu 
 • metsäkuljetus tai koneellinen puutavaran valmistus
 • koneiden rakenne ja kunnossapito
 • kaivinkonetyöt, yrittäjyys
 • kestävän kehityksen periaatteet, laatu- ja toimintajärjestelmät ja työturvallisuus
 • korttikoulutukset: työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, ensiapu-, luonnonhoitokortti
 • koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa C-luokan ajolupa ja kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus

Mitä olisi hyvä tietää?

 •  Koulutus järjestetään Tuomarniementiellä, ja haku yhteishaussa keväällä 2018 Sedu Ähtäri, Tuomarniementie
 • 1.vuosi yhteinen kaikilla koulutusohjelmilla
 • turva- ja suojavaatteet hankitaan yhteistilauksena
 • opetus käytännönläheistä, pääosin maastossa ja konehalleilla
 • työssäoppimista opiskelun aikana 30-40 osaamispistettä, pääosa työssäoppimisesta tapahtuu kolmannen opiskeluvuoden aikana
 • koulutus antaa perustaidot myös kaivinkoneen hallintaa
 • maksuton asuntolapaikka
 • maksuton aamupala, lounas ja päivällinen
 • ohjattua vapaa-ajan toimintaa
 • atk-luokan ja metsäkonesimulaattoreiden iltakäyttö
 • hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luonnonkauniissa ympäristössä

Koneet työssä - Avoimet ovet

Metsäalan esite

link_pic_sedu_ahtari_metsa_esite.png

Terveydentilavaatimukset metsäalan perustutkinnossa, metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014, muutettu 329/2015) luonnonvara- ja ympäristöalaan kuuluvassa metsäalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Metsäalan perustutkinnon (metsäkoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin
ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Haku

Haku yhteishaussa keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa