Sedu

Sähköasentaja

Lapualla tutkintonimike on sähköasentaja ja automaatioasentaja.

Tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
180 osp, pk / yo
Lapualla vain pk

Osaamisala

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Kirkkokatu, Kurikka, Lapua, Ähtäri

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle sähkö- ja automaatioalan perusosaamisen asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittanut automaatioasentaja osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaan.

Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Miksi opiskella sähköasentajaksi?

Sähkö ei maailmassa ikinä lopu.

- Jani

Ajattelemme matemaattisesti vaikka emme ole Einsteineja!

- Jussi

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • sähkötyöturvallisuuden huomioiminen
 • kiinnostus teknisiin töihin ja sähköalaan
 • matemaattinen ajattelukyky
 • liiketaloudellinen ja yrittäjähenkinen toiminta
 • kyky toimia eri sidosryhmien kanssa
 • innostus uuden oppimiseen

Mitä töitä voit tehdä?

Tutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa toimia sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan työtehtävissä ja organisaatioissa kuten:

 • sähköurakointiyritykset
 • uudis- ja korjausrakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien sähköasennustyöt
 • sähkökoneiden ja -laitteiden asennus-, korjaus- ja hultotyöt
 • sähkön tuotanto- ja jakelulaitokset
 • sähköasema-asennukset
 • ilmajohto- ja maakaapelityöt
 • ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennukset
 • sairaalat
 • teollisuuslaitokset
 • tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmät
 • myyntitehtävät
 • itsenäisenä yrittäjänä toimiminen

Mitä opiskelet?

Sähköasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy seuraaviin osaamisaloihin

 • työ- ja sähkötyöturvallisuus
 • pienkiinteistöjen ja kiinteistöjen sähköasennukset
 • teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavan logiikan (PLC) käyttö sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottoriasennukset
 • sähkön tuotanto ja siirto
 • sähkölaitteistojen ja -järjestelmien asennukset ja valaistustekniikan osaaminen sekä käyttöönotto ja opastus
 • pienjänniteverkostoasennustöittä (<1kV), pylväs-, ilmajohto- ja maakaapeliasennukset
 • valinnaisissa tutkinnon osissa:
  Kurikka: Sähköverkostoasennukset (1-20kV)
  Lapua: Kappaletavara-automaatio
  Seinäjoki ja Ähtäri: Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Mitä olisi hyvä tietää?

 • värinäkökyvyn puute voi haitata työpaikkakohtaisesti
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa