Sedu

Sähköasentaja

Hyvinvointiteknologia

Tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala

Opetuspiste

Ähtäri, Koulutie

Kyseessä on koulutuskokeilu, jonka toteuttavat myös Etelä-Savon ammattiopisto ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu vuosina 2014–2018.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintokoulutus kestää peruskoulupohjalta kolme vuotta. Koulutus painottuu hyvinvointiteknologiaan.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • Hyvinvointiteknologian tavoitteena on helpottaa ihmisen arkea tekniikan innovaatioiden avulla. Erityisen avun hyvinvointiteknologia voi tarjota esim. sairaille, vanhuksille tai liikuntarajoitteisille. Hyvinvointiteknologian avulla voidaan vähentää laitoshoidon tarvetta parantamalla edellytyksiä asua kotona pidempään.
 • Tyypillisiä hyvinvointiteknologian kohteita:
  - sairaalat ja terveyskeskukset
  - vanhusten ja liikuntarajoitteisten palvelutalot ja hoivakodit
  - hyvinvointiteknologiapalvelut vanhusten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten omassa kodissa
  - julkiset tilat
 • Hyvinvointitekniikan innovaatioesimerkkejä:
  - kameravalvontajärjestelmät
  - hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät
  - kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmätekniikka
  - älykellot ja -televisiot
  - älymatot (ilmoittaa kaatumisesta)
  - turvapuhelimet ja robottisovellukset
  - WC ja saunatilojen ratkaisut
  - keittiöt

Mitä töitä voit tehdä?

 • Hyvinvointitekniikan asentajan työtehtäviä
  - uusien järjestelmien asennukset
  - järjestelmien huolto
  - korjaustehtävät
  - Järjestelmien etähallinta ja ohjelmointi
  - Järjestelmien käytön opastus asiakkaille
  - Järjestelmien myynti- ja markkinointitehtävät
  - Järjestelmien suunnittelu- ja tuotekehitystehtävät

Mitä opiskelet?

 • Hyvinvointiteknologian työvoimatarve kasvaa, koska sähkö- ja elektroniikka-alan asiantuntijoita tarvitaan. Kodin turvateknologia ja turvaliiketoiminta ovat nopeasti kasvavia aloja, joilla tarvitaan uudenlaista osaamista, mikä on liitettävissä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon. Uudet teknologiset innovaatiot uudistavat perinteisiä toimialoja.
 • Uuden teknologian mukana tuomat ratkaisut ovat monesti modulaarisia. Modulaarisissa ratkaisuissa tietoliikenneverkon kautta voidaan hallita isoja kokonaisuuksia ja useita laitteita keskitetysti ja kustannustehokkaasti etähallintana. Ratkaisujen kehittyessä on yhä isompi tarve henkilöille jotka tuntevat laitteiden sähköisen ja mekaanisen toiminnan lisäksi myös tieto- ja tietoliikennetekniset ratkaisut ja osaavat asentaa, ylläpitää, laajentaa sekä huoltaa niitä. 
 • Hyvinvointiteknologian osaajalta odotetaan myös kykyä kohdata asiakkaita. Asiakaskuntaan kuuluu sekä fyysisesti, että henkisesti sairaita, joiden ammattimainen kohtaaminen vaatii sosiaalisia taitoja, positiivista asennetta ja pitkäjänteisyyttä. Yksityiseen kulutustarpeeseen vaikuttaa eniten väestön ikääntyminen.
 • Alan tekniikan asennusdokumentaatiot ovat monesti englanninkielisiä. Myös asiakkaan kohtaaminen voi tapahtua vierailla kielillä joten kielitaito on alalla eduksi.

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Kyseessä on koulutuskokeilu, jonka toteuttavat myös Etelä-Savon ammattiopisto ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu vuosina 2014–2018
 • Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun ja lukion päättäville 24.2.-17.3.2015
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan 19.9.2015

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa