Sedu

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Tutkinto

Logistiikan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Kuljetuspalvelujen osaamisala

Opetuspiste

Rengonharju - UUSI!

Logistiikka käsittää autonkuljetuksen ja varastoinnin sekä kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita.

Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvon kuljettamisen lisäksi kuorman lastauksen, kiinnityksen ja purkamisen, tavalliset huoltotyöt sekä ajoneuvon liikennekelpoisuuden vaatimukset. Autonkuljettaja toimii itsenäisenä asiakaspalvelijana, jolla on sosiaalinen ja vastuullinen asenne ja joka sopeutuu epäsäännöllisiin työaikoihin. Kansainvälinen ala vaatii ammattilaiselta myös laaja-alaisuutta, täsmällisyyttä ja luotettavuutta, tietoteknisiä taitoja sekä kielitaitoa.

Logistiikka-ala on haastavan monipuolinen: itseään voi kehittää opiskelemalla erilaisten autojen tekniikkaa, huoltotoimenpiteitä, kuljetusmuotoja ja kuljetussuunnittelua. Monipuolisten apuvälineiden ja kuormankäsittelylaitteiden sekä tietojärjestelmien käyttö lisääntyy ja tuo haasteita alalle koko ajan.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työhön
 • kiinnostus ja sitoutuneisuus kuljetusalaan
 • kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa
 • vastuu ympäristöstä sekä liikenne- ja työturvallisuudesta
 • kustannustietoisuus
 • rehellisyys
 • nuhteeton liikennekäyttäytyminen

Mitä töitä voit tehdä?

 • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • kuorma-autonkuljettaja
 • pakettiautonkuljettaja
 • työkoneenkuljettaja
 • varastotyöntekijä
 • kuljetusyrittäjä, koneyrittäjä
 • liikenneopettaja jatkokoulutuksen kautta

Mitä opiskelet?

 • Opinnot logistiikka-alalla rakentuvat nousujohteisesti alkaen ensimmäisenä vuonna kuljetuslogistiikan perusteista päättyen itsenäisesti suoritettaviin kuljetuksiin yhdistelmäajoneuvolla kolmantena vuonna.
 • Opinnot sisältävät kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, joka on ajokortin lisäksi edellytyksenä kuljettajan ammatissa toimimiselle.
 • Opiskelija suorittaa opintojensa aikana lisäksi trukkiturvallisuuskoulutuksen, ADR-perusajoluvan, ensiapukortin, kuljetusalan työturvallisuus- ja tieturvakortin sekä raskaankaluston ennakoivan ajon koulutuksen (REAK).
 • Näiden lisäksi opinnot sisältävät maksuttoman opetuksen B-, C- ja CE-ajo-oikeuteen.
 • Opiskelija huolehtii itse mahdolliset viranomaismaksut.

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Logistiikan perustutkinnon koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksessa vaaditaan, että ajokorttiryhmän 2 terveysvaatimukset täyttyvät. (Ks. lääkärintodistus C-ajo-oikeutta ja ajokorttia varten)
 • Opiskelijaksi valittavan on toimitettava lääkärintodistus ja ajokorttirekisteriote opintojen aloittamisen yhteydessä.
 • Opiskelijoilta odotamme sitoutumista opetukseen ja yhteisiin sääntöihin sekä nuhteettomuutta liikenteessä.
 • Tavoitteemme on kouluttaa kuljetusalan ammattilaisia, jotka ovat palveluhenkisiä ja jotka toimivat liikenteessä esimerkillisesti ja kuljetusalan imagoa kohottavasti.
 • Logistiikan perustutkinnon suorittaneet opiskelijat sijoittuvat työelämään erittäin hyvin ja ovat tulevaisuudessakin haluttua työvoimaa.
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Terveydentilavaatimukset logistiikan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014, muutettu 329/2015) määrätyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Logistiikan perustutkinnon (yhdistelmäajoneuvonkuljettajan) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Millaista on logistiikan alan opiskelu?

Haku

Peruskoulun suorittaneille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa