Esimieskoulutusta ja verkostoitumista

Johtajan ja esimiehen työhön kuuluu vastuuta ja kompromisseja. Se on ihmissuhdetaitoja ja asiantuntijuutta, numeroita ja kohtaamisia. Haluamme auttaa sinua tässä hienossa ja haastavassa työssä - meiltä löydät kattavan valikoiman esimieskoulutuksia.

Esimiesareena
tarjoaa vankalla kokemuksella suuren kattauksen erilaisiin esimies- ja johtotehtäviin sopivia koulutuksia. Kouluttajamme ovat tehneet itse esimiestyötä, joten he puhuvat kokemuksen kautta. Esimiesareenalla pääset verkostoitumaan ja tapaamaan eri alojen esimiehiä – saat vertaistukea, lisää näkökulmia ja syvyyttä osaamiseesi.

Lisätietoja

Päivi Katajamäki, p. 040 868 0192
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@sedu.fi

AJANKOHTAISTAVaasan-Yliopisto-logo-pysty.jpg

JOHTAMISEN YLIOPISTOTASOINEN KOULUTUS 

Esimiesareena on aloittanut yhteistyön Vaasan Yliopiston kanssa. Vuoden 2021 alusta alkaen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneiden opinnot voidaan hyväksilukea Vaasan Yliopiston MBA-ohjelman vapaavalintaisiin opintoihin.
(MBA= Master of Business Administration)

Lisätietoja voit kysyä Esimiesareenan väen lisäksi:
Heli Kaunismäki, Vaasan yliopisto, p. 045 106 7618, heli.kaunismaki@uwasa.fi

Mikä on sinun valintasi?


uutta3.pngAjoneuvoalan erikoisammattitutkinto, ajoneuvoalan esimiestyön osaamisala on tarkoitettu alan työnjohto- tai esimiestehtävissä toimiville. Koulutuksen käynyt osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa tehtävässään työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia.

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto on suunnattu elintarvikealan ammattilaisille. Koulutus antaa sinulle lisäosaamista elintarvikealan työnjohto-, esimies- tai asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuasi voit työskennellä myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen tai tuotannon parissa. Voit toimia myös alan itsenäisenä yrittäjänä.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto tuo lisäosaamista vaativissa isännöinnin tehtävissä, isännöitsijöinä, kiinteistömanagereina, johto- asiantuntija- tai kehitystehtävissä toimiville. Tutkinnon suorittamispaikoiksi soveltuvat isännöintiyritykset, kiinteistön omistaja yhteisöt tai omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavat yritykset. Myös yrittäjä voi suorittaa isännöinnin erikoisammattitutkinnon.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, johtamisen osaamisala Koulutus vahvistaa kykyjäsi johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Pääset kehittämään osaamistasi valintasi mukaisesti strategiatyöhön, projektityöhön, työyhteisön kehittämiseen, asiakkuuksiin, talouteen, tuotanto- ja palveluprosesseihin tai henkilöstöasioihin liittyen. Koulutuksesta on oma toteutuksensa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
 
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, myynnin- ja markkinointiviestinnän ja kaupan osaamisalat Liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimivia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Voit kehittää osaamistasi myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla, taloushallinnossa tai henkilöstöhallinnossa. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten tai muiden organisaation työtehtävissä toimimisen.

Henkilöstöhallinnon osaamisala 
Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Kaupan osaamisala
Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

Taloushallinnon osaamisala
Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa tai laatia konsernitilinpäätöksen.

Näytöt voit suorittaa ilman valmistavaa koulutusta myös kiinteistönvälityksen tai kansainvälisen liiketoiminnan alalla.


Lähiesimiestyön ammattitutkinto
on tarkoitettu sinulle, joka johdat työryhmää ja toimit sen jäsenenä. Työssäsi suunnittelet ja ohjaat ryhmän toimintaa, seuraat ryhmän työn tuloksia ja viestit niistä sekä perehdytät ryhmäsi jäseniä. Koulutuksen aikana voit vahvistaa osaamistasi mm. asiakassuhteiden hoitamisessa, henkilöstötyössä sekä toiminnan kannattavuuden kehittämisessä. Koulutuksesta on oma toteutuksensa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
on tarkoitettu majoitus- ja ravitsemisalan työhön osallistuville esimiehille, vuoroesimiehille ja yksikön päälliköille.

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu palvelulogistiikan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimiville. Tutkinnon varastologistiikan osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka teet töitä tuotannon-, tukku-, tai kaupan varaston esimies- tai asiantuntijatehtävissä ja haluat kehittää osaamistasi.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
on suunnattu puhtaus-, kiinteistö- ja kotityöpalvelualan esimiehille sekä yrittäjille kuten palveluesimiehille, palvelupäälliköille, kiinteistöpäälliköille ja muille alan esimiestehtävissä toimiville. Koulutus antaa työllesi lisäarvoa ja kehität samalla omaa osaamistasi. Näin saat parhaan hyödyn asiakkaillesi sekä työyhteisöllesi.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, työnjohtaja
Koulutus antaa sinulle lisäosaamista vastuualueesi henkilöstön ja tuotantotyön johtamiseen sekä turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioimiseen. Valinnoistasi riippuen voit kehittää itseäsi myös tuotannon kunnossapitotyön johtamisessa tai projektinhallinnassa.