Hanki ammatti maatalous- tai metsäalalta

 

Yhteishaku 2022 (22.2.-22.3.2022) on sinulle, joka etsit ensimmäistä omaa ammattia. Kuka tahansa voi hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa jatkuvan haun kautta.

Valitse mieluisin ammatti seuraavista: Eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä, metsäkoneenkuljettaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, maarakennuskoneenkuljettaja

Huom! Meillä voit suorittaa C-luokan ajoluvan ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen jo opintojen aikana, mistä on konkreettista hyötyä sinulle ja työnantajallesi.

Täydennä osaamista tai opiskele uusi ura maatalous- ja metsäalalla

Meillä hankit uuden uran maalta tai metsästä ja vahvistat osaamistasi läpi työuran! Kun osaamisen perusta on rakennettu, koulutuksella kehityt tai erikoistut. Klikkaa koulutuksiin ja valitse sinulle sopivin


Vuoden 2022 spesiaalit:
Naisten konekurssi, Metsäalan ammattitutkinto metsänomistajanaisillePuiden poisto kiipeillen, Perinteinen pyöröhirrenveisto, Perinteinen pelkkahirrenveisto

Metsätalousyrittäjä (metsäalan ammattitutkinto) hallitsee metsänhoidon suunnittelun ja osaa toteuttaa laadittua metsäsuunnitelmaa käytännössä. Metsätalousyrittäjän koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta metsäalalta. Joustava aloitus. Hae koulutukseen.
Metsätalousyrittäjäkoulutus metsänomistajanaisille iltakoulutuksena 1.4. alkaen.

Metsäpalveluyrittäjä (metsäalan ammattitutkinto) toimii palveluntuottajana metsäalan töissä. Asiakkaita voivat olla esim. yksityiset metsänomistajat, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskus, kunnat ja seurakunnat. Metsäpalveluyrittäjä voi avustaa myös puukaupassa tai antaa metsänhoidollista neuvontaa. Joustava aloitus. Hae koulutukseen.

Metsäkoneenkuljettajana (metsäalan ammattitutkinto) osaat metsien käsittelyn, puutavaran varastoinnin, paikantaa leimikon ja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Osaat työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla, energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoito- ja metsänparannustöitä koneellisesti tai huolehtia siirtokuljetuksista. Metsäkoneenkuljettajaksi voit opiskella sekä Ähtärin että Rengonharjun kampuksilla (Ilmajoki). Joustava aloitus. Hae koulutukseen.

Metsurin (metsäalan ammattitutkinto) opinnot antavat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsätöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Saat kokonaiskäsityksen metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Osaat arvioida metsätöiden laadunhallintaan tarvittavia toimenpiteitä. Joustava aloitus. Hae koulutukseen.Trimmaaja osaa trimmata eri tyyppisiä koiria, huolehtia trimmattavien koirien hyvinvoinnista sekä toimia työturvallisuus ja työhyvinvointi huomioon ottaen. Trimmaajana osaat toimia esim. itsenäisenä yrittäjänä ja huolehtia yrityksesi toiminnasta asiakaslähtöisesti. Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2023.

Klinikkaeläinhoitaja osaa mm. toimia leikkaussalissa avustavana henkilönä, ottaa erilaisia näytteitä ja tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia, toimia välinehuollossa, ottaa röntgenkuvia sekä huolehtia eläinpotilaiden hoidosta ja hyvinvoinnista. Työpaikkasi voi olla esim. pieneläinklinikalla tai eläinsairaalassa. Klinikkaeläinhoitajan koulutus käynnistyy elokuussa 2021 - ryhmä on täynnä. Koulutus käynnistyy näillä näkymin seuraavan kerran syksyllä 2023.

Eläintenkouluttaja osaa kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai toimia työntekijänä yrityksessä, joka tarjoaa eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja. Eläintenkouluttaja osaa auttaa esim. eläinten ongelmakäyttäytymisen ratkaisemisessa, toimia lemmikki- tai tuotantoeläinten käyttäytymisen asiantuntijana tai kouluttaa  esim. hyötykoiria. Koulutus käynnistyy seuraavan kerran 11/2022.

Maatalousalan ammattitutkinto tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia hankkia uusi ura tai vahvistaa osaamista maatalousalalla. Meillä voit kouluttautua esim. viljelijän, seminologin, tuotantoeläinten hoitajan, maatalouslomittajan, mehiläistarhaajan, sorkkahoitajan tai maatalouskoneenkuljettajan tehtäviin. Koulutus soveltuu nuoren viljelijän aloitustukea hakeville (SPV-koulutus).

Maatilayrittäjän starttikoulutuksen seuraava aloituspäivä on 28.1.2022. Koulutuksen suoritettuasi olet oikeutettu nuoren viljelijän aloitustukeen, lisätietoja ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki
Hae koulutukseen.

Tilasiemennyskoulutuksissa joustava aloitus. Hae koulutukseen.

Maatalousalan erikoisammattitutkinto, maatilan johtamisen osaamisala vahvistaa osaamistasi maaseutu- tai maatilayrityksen johtamisessa. Joustavasti työn ohessa suoritettava koulutus tuo boostia esim. perhetilan jatkamiseen ja oman tilan kehittämiseen. Koulutus soveltuu nuoren viljelijän aloitustukea hakeville.

Maatilayrittäjän johtamiskoulutuksen seuraava aloituspäivä on 28.1.2022. Koulutuksen suoritettuasi olet oikeutettu nuoren viljelijän aloitustukeen, lisätietoja ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki
Hae koulutukseen.

Maatalousalan erikoisammattitutkinto, vesitalous
Kiinnostaako salaojituksen mitoittaminen ja asemointi? Entä karttojen piirtäminen, kaivojen asennus ja vesien suojelu. Sedu, HAMK, Varsinais-Suomen ja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät vesitaloushankkeiden isännöintikoulutusta yhteistyössä. Koulutus käynnistyy seuraavan kerran 13.1.2022 Kokemäellä. Hae koulutukseen.

Arboristi (puutarha-alan ammattitutkinto) on puisto- ja maisemametsien hoidon ammattilainen, jonka ammattitaitoa tarvitaan kasvavien kaupunkien ja taajamien puisto- ja piha-alueiden suunnitelmallisessa hoidossa. Työpaikkasi voi olla metsä- tai puutarha-alan yrittäjänä tai työntekijänä esim. kaupungin puistotoimessa. Mikäli haluat opiskella arboristiksi, sinulle tulee olla perustutkinto puutarha- tai metsäalalta tai vähintään 3 vuotta alan työkokemusta. Arboristin koulutus käynnistyy seuraavan kerran 01/2023.

Peltosalaojituksen suunnitteleminen- ja Mittalaitteiden ja suunnitteluohjelmien käyttäminen maankuivatuksessa -tutkinnonosat (maatalousalan erikoisammattitutkinto) suoritettuasi osaat mitata maaston korkeuksia ja kartoittaa peltoja, asemoida pellon kuivatukseen tarvittavat ojat sekä mitoittaa ne asianmukaisesti. Osaat suunnitella säätösalaojituksen, huomioida ojituksen ympäristövaikutuksia sekä hankkia ojitukselle rahoitusta.

Lisätietoja: Juhani Törmä, p. 040 680 7506, etunimi.sukunimi(a)sedu.fi.

Lisäksi toteutamme seuraavia koulutuksia tarpeen mukaan tarpeen mukaan:

eläinten kuljettaminen, mehiläistenhoito, naisten konekurssi, ojaisännöinti, tilasiemennys (nauta, sika, lammas, vuohi), siipikarjalihan ja munien tuottaminen, tuotantoeläinten sairauksien ensiapu, täsmäkoulutukset kotitarveviljelijöille, kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus, EA1, työturvallisuus-, tieturva- ja tulityökortti.

Toteutamme mm. seuraavia metsäalan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia asiakkaidemme tarpeiden mukaan:
bioenergiatuotanto, luonnonhoitokortti, hirsirakentaminen, puiden poisto kiipeillen, myrskytuhopuiden korjuu, perinnerakentaminen, pyörösahaus, ensiapu-, työturvallisuus- ja tieturvakoulutukset sekä kasvinsuojelukoulutus juurikäävän torjuntaan.  

Maatalous- ja metsäalan opiskelua oikeassa työssä

Maatalous- ja metsäalan ammattilaiseksi opitaan oikeassa työssä, opetusmaatilalla, opetusmetsässä, alan yrityksissä ja koronatilanteenn hellitettyä - kansainvälisillä vaihtojaksoilla.

Ilmajoen opetusmaatilan arkea pyörittävät Vacca Oy:n maitotilayrittäjät yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Yrittäjät peruskorjasivat opetusnavetan nykyaikaiseksi lypsyrobottinavetaksi, jossa yhdistyvät eläinten hyvinvointi, työturvallisuus ja tuotannon tehokkuus.

Sedun omassa opetusmetsässä Ähtärissä töitä tehdään kahdessa vuorossa, säätilasta riippumatta. Tuomarniemen puulajipuistossa kasvaa lähes sata puulajia. Metsäkoneen- tai puutavara-autonkuljettajaksi voit opiskella myös Rengonharjulla.

Kokeneet ammattilaiset, samanhenkiset ihmiset ja tiivis yhteisö tuovat oikeanlaista asennetta opetukseen ja opiskeluun. Onko sinusta raskaan sarjan ammattilaiseksi? - Katso videot!