Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

KOULUTUSTARJOTIN/ Vuosikello 2020

SEDU/ ”Palveluareena”

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, kokki

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, tarjoilija, baarimestari

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto, dieettikokki

 

1

Kaikille yhteinen perusosaaminen,

valitaan HOKS:n ensikertaisen laadinnan yhteydessä lähtötason mukaan

 

Kaikille yhteinen perusosaaminen

Suoritusaika

Moodlessa 1kk

pvm – pvm

 

Lähipäivät 3 *7h

pvm/pettaja/luokka

pvm/opettaja/luokka

pvm/opettaja/luokka

 

Ennakkotehtävä 4h

Lähipäivien sisältö 21h

Syventävä tehtävä 10h, palautus

Uravalmennus ja HOKS, opiskeluvalmiudet

 

 

1/2020

Oman HOKS:n laadintaan valmistautuminen; Hakulomakkeen tietojen pohjalta/ täydennykseksi;

- aiemmin hankitun osaamisen osoittavat todistukset ja muut osaamista osoittavat dokumentit (portfoliot, CV, työtodistukset, luottamustoimet)

- omien urasuunnitelmien pohtiminen ja tavoitteet tutkinnon suorittamiseen

- HOKS-keskusteluajan sopiminen oman opettajan kanssa – tarvittaessa työpaikan edustaja mukaan.

 

Opiskelu Sedussa

Tutkinnon suorittaminen, ePerusteet

Henkilökohtaistaminen eli HOKS, ohjausajat ja -tavat

Näyttösuunnitelman laadinta

Arviointi ja palaute, arvioinnin oikaisu

Koulutussopimus ja oppisopimus

Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat omassa tutkinnossa

Tuki ja ohjaus, erityisen tuen tarve, lukitesti, matematiikan oppimisvalmius-testi.

HOKS-keskustelut oman opettajan kanssa sovittuina aikoina

 

Ensikertaisen HOKS:n laadinta ja allekirjoittaminen, HOKSin päivittäminen oman opettajan kanssa

 

Työpaikan sitouttaminen prosessiin, opettajan käyntien sopiminen työpaikalle, työpaikkaohjaan nimeäminen ja perehdyttäminen, näyttöjen sopiminen työpaikalle

 

Suoritettavaan tutkintoon perehtyminen, oman osaamisen arviointi ja oman näyttösuunnitelman laadinta, itsearviointi

 

 

8/2020

Tiedonhankintavalmiudet ja opiskelu verkossa

 

 

 

 

 

1/2020

Omien tiedonhankintavalmiuksien pohtiminen, tietotekniset valmiudet (verkkoyhteys, tietokone/ mobiililaitteet, Whatssapp ja sosiaalinen media, sähköpostin käyttö) ja niiden kehittäminen.

 

Tutustuminen Sedun www-sivuihin ”Opiskelijalle”

 

Opiskelu Sedun Moodle-oppimisympäristössä

Opiskelumateriaalit, tehtävät ja tehtävien palautus Moodleen, arvioinnit ja palaute, keskustelualue

 

Tiedonhankinta verkosta; ammatillisen tiedon hankinta ja kriittinen tarkastelu, tietosuoja ja plagiointikielto, avoimet aineistot.

Teams/ Skype- verkkokeskusteluissa toimiminen

 

Sedun Moodle-oppimisympäristöön kirjautuminen ja käyttöön tutustuminen; aineistot, keskustelualue ja tiedotteet, tehtävien palautus, arvioinnit

 

Ryhmäytyminen/ esittäytyminen Moodlen keskustelualueella, muihin tutustuminen

 

 

 

 

 

8/2020

Omavalvonta, tuoteselosteet ja alkuperän ilmoittaminen (hygieniapassi)

 

2/2020

Tutustu työpaikkasi omavalvontasuunnitelmaan.

Tutustu toisen ruokapalvelujen tuottajan alkuperämerkintöihin ja allergeeneihin.

Valmistaudu töiden esittelyyn lähipäivässä (yhteistoiminnallinen oppiminen)

1.Hygieniaosaamisvaatimukset (ruokavirasto)

2.Pakkausmerkinnät (alkuperämerkinnät, allergeenit, ravintoarvomerkinnät), pakkausmerkintöjen lainsäädäntö, vapaaehtoiset pakkausmerkinnät (sydänmerkki, hyvää suomesta jne.), ravitsemus- ja terveysväitteet

3.Ammattikeittiön siivous, menetelmät ammattikeittiössä (välineet, aineet, koneet ja laitteet), aistinvarainen arviointi, mikrobiologinen puhtaustarkastelu (esim. Hygicult, Luminometri)

 

Tehtävä 1: Hygieniapassin suorittaminen (mikäli puuttuu), passista kopio opettajalle suorituksen jälkeen.

 

Tehtävä 2: Oman työpaikan pintapuhtausnäytteiden ottaminen kolmesta kohteesta (mikäli mahdollista). Selvitä mitä näytteitä omavalvontasuunnitelman mukaan otetaan, kuka ottaa ja miksi juuri nämä kohteet valittu. Perustele lainsääntö huomioiden kohteiden valinta.

 

9/2020

Ravinto-ohjelman peruskäyttö (Jamix)

 

 

 

 

 

6/2020

Selvitä ja opiskele oman työpaikkasi mahdollinen toiminnanohjausjärjestelmä. Selvitä käyttäjät, ylläpitäjät ja mahdolliset lisäominaisuudet ja päivittäinen käyttö/ hyödyt.

1. ja 2. lähipäivä; JamixRuoka, ruokaohjeiden hallinta, ruokalistojen ja ateriakokonaisuuksien suunnittelu, annoksien suunnittelu, kustannusten laskenta, työ- ja tarveainelistojen tulostaminen, ravintoarvojen ja –suositusten vertailu ja tarkastelu-> johtopäätökset ja kehittäminen

 

3.lähipäivä, näyttöaineiston kokoaminen arviointia varten Jamix- ohjelman avulla niille, joiden työpaikalla ei voi ravinto-ohjelman käyttöä osoittaa.

Tehtävä1: Tulkitse näyttöaineistosi tulosteita omalla työpaikalla tehtyjä tai oppilaitoksen Jamix-ohjelmalla laadittuja

-vertaile ravintoarvoja suomalaisiin ravitsemussuositukset sekä oman työpaikkasi eri-ikäisten ravitsemussuosituksiin

-TEE JOHTOPÄÄTÖKSET ravitsemussuositusten toteutumisesta

- perustele ja tee parannusehdotukset oman työpaikkasi hankinta-ja valmistusmahdollisuudet sekä kustannusrajat huomioiden.

 

12/2020

Työelämän englanti

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2020

 

Kirjoita opettajallesi englanniksi lyhyt esittely itsestäsi ja työpaikastasi, kerro myös asiakkaista, ruokalistasta, aikatauluista ja erityisruokavalioista, joita valmistatte.

 

 

 

Vieraskielisen asiakkaan palveleminen omassa toimipaikassa englanninkielellä; ruoka-ja asiakaspalvelusanaston hallinta ja palvelutilanteiden harjoittelua puhumalla ja kirjoittamalla. Ammattikeittiön kirjalliset työt, esimerkiksi ruokalistan muuntaminen englanninkieliseksi.

 

Tehtävä: Lähipäivillä aloitettujen kirjallisten tuotosten työstäminen valmiiksi -> näyttöaineisto niihin työpaikkoihin, joissa vieraskielisten asiakkaiden palvelemista ei voida näytössä osoittaa, mutta joissa on oltava valmius ja ammattitaito tähän.

 

10/2020

Työelämän matematiikka

 

 

 

 

 

 

4/2020

Opettajan toimittaman matematiikan lähtötasotestin tekeminen ja palauttaminen ennen lähipäiviä ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

 

Matematiikan oppimisvalmiustestiin osallistuminen, lähtötasotestin tulokset ja palaute

 

Ravitsemisalan kustannusten, reseptiikan (suurentaminen, pienentäminen, mausteiden määrän, ym) ja hinnoittelun taustalla olevien laskujen oppiminen ja harjoittelu opettajan ohjauksessa.

 

Tehtävä: Lähipäivillä aloitettujen hinnoittelulaskelmien sekä reseptien suurentamisen ja pienentämisen harjoittelua tehtävin

 

10/2020

Työelämän hinnoittelu-ja kustannusosaaminen

 

 

 

 

 

6/2020

 

Oman työpaikan kustannuksiin ja kannattavuuden tunnuslukuihin tutustuminen opettajan ennakkotehtävän mukaisesti.

 

 

 

Oman toimipaikan ja alan muiden toimipaikkojen kustannustietous, kannattavuuden tunnusluvut ja vertailu, annoksen/ ateriakokonaisuuden/ tilaustarjoilun/ juomatuotteen hinnoittelu.

Tehtävä: Näyttöaineiston työstäminen oman toimipaikan hinnoittelu/ kustannusseurannan tarpeisiin opettajan ohjeistuksen ja toimipaikan tarpeen mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

11/2020

Asiakaspalvelijana kehittyminen (ikärajapassi)

 

 

 

 

 

 

5/2020

 

 

Kokemukset hyvästä/ huonosta palvelusta asiakkaana/ asiakaspalvelijana ravitsemisalla – mistä hyvä palvelu muodostuu?

Ravitsemisalan asiakaspalveluosaaminen, hyvän palvelun periaatteet, asiakaspalautteen huomioiminen ja hyödyntäminen, vaikeat palvelutilanteet, turvallisuus

Ikärajapassin suorittamiseen valmistautuminen, opiskelumateriaali ja passin suorittaminen (ohjeet opettajalta)

 

Tehtävä: Ikärajapassi-aineiston opiskeleminen ja passin suorittaminen, todistuskopio tai kuva suoritetusta passista opettajalle.

 

 

 

 

 

 

11/2020

Anniskelupaikan vastaavan hoitajan perusosaaminen (anniskelupassi)

 

 

 

 

 

 

3/2020

Perehdy oman työpaikkasi anniskelutoimintaan käytännössä: Mitä työtehtäviä anniskelussa toimivat tekevät?

 

Perehdy työpaikkasi anniskelun omavalvontasuunnitelmaan. Mitä keskeisiä asioita sinne pitää olla kirjattuna? Pohdi miten ne toteutuvat käytännössä. Ota omavalvontasuunnitelma mukaasi lähipäiviin.

1 päivä: tuotteiden elinkaari lainsäädännön näkökulmasta: Lailliset hankintapaikat, logistiikka, varastointi, käsittely myyntitapahtuman aikana, myymättä jääneiden tuotteiden päätepysäkki, Anniskelutoiminta

 

2 päivä: hinnoittelu, lainmukainen markkinointi ja mainonta, anniskelualue, anniskelualueella toimiva henkilökunta ja sen roolit, osaaminen järjestyksen ja lain toteutumisen valvonta, omavalvonta

 

3 päivä: kelpoisuus anniskeluravintolan yrittäjäksi, luvat, hakemukset, valvontaviranomaisen kanssa tehtävä yhteistyö, sanktiot

 

Tehtävä 1: Anniskelupassin suorittaminen, passin kopion toimittaminen opettajalle.

 

Tehtävä 2.Miten kehittäisit oman työpaikkasi anniskelutoimintaa ja omavalvontaa alkoholijuomien anniskelun lainsäädännön pohjalta? 5h

-anniskelutoiminta

-alkoholijuomien markkinointi

-valvonta, omavalvonta, viranomaisyhteistyö

 

9/2020

Ruokapalvelujen ympäristö-ja vastuullisuusosaaminen (ympäristöpassi)

 

6/2020

 

Ympäristöpassiin ja aineistoon tutustuminen verkkosivuilla: https://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala

-mistä on kysymys?

-onko työpaikallasi suoritettu passeja?

-oman työyhteisön kiinnostus ja sitoutuminen?

 

Päivät 1, 2 ja 3

Ympäristöpassiaineiston opiskelua:

Opettajan avaamia käsitteitä: Ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, kulttuurinen kestävyys, osaamisalueet;

-Ammattilainen ja ympäristö

-Ruokapalvelut ja ympäristö

-Ruoan tuotanto ja jalostus

-Kestävä ruokalistasuunnittelu

-Kestävät hankinnat

-Keittiön energiankulutus

-Keittiön muut toiminnot

-Määräykset ja ohjeet

-Vinkit ja hyvät käytännöt

 

Tutustumiskäynti Lakeuden Etapilla

 

Tehtävä: Itsenäistä ympäristöpassiaineiston opiskelua

Ympäristöpassitestin tekeminen, todistuksen tulostaminen https://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala

> kopio tai skannattu kuva todistuksesta opettajalle.

 

 

12/2020

Ruokapalvelujen ravitsemusosaaminen (ravitsemuspassi)

 

 

 

 

 

 

 

2/2020

Ravitsemuspassiin ja - aineistoon tutustuminen http://www.ravitsemuspassi.fi/

- mistä on kysymys?

- paljonko passeja on Suomessa suoritettu?

- oman työyhteisön kiinnostus ja sitoutuminen

 

Ravitsemuspassi- aineiston opiskelua

- opettaja ”avaa” käsitteitä

- käytännön esimerkkejä

- ryhmäkeskusteluja

- yhteistoiminnallista oppimista

- passitestin harjoittelua

 

Tehtävä: Itsenäistä ravitsemuspassi-aineiston opiskelua

Ravitsemuspassitestin tekeminen, todistuksen tulostaminen

http://www.ravitsemuspassi.fi/ -> kopio tai skannattu kuva todistuksesta opettajalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2020