Sähkö- ja automaatioala tarjoaa jatkuvasti kehittyvän työympäristön, jossa työskentelet itsenäisellä työotteella.

Sähkö- ja automaatioasentajaksi

Työ on tarkkaa ja saat perustaidot sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Sähkö- ja automaatioasentajana teet sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaisesti.

Automaatiotekniikka on nopeasti eteenpäin menevä sähkötekniikan osa-alue. Teollisuuden ja kiinteistöjen automaatiojärjestelmät ja mittauslaitteet kehittyvät jatkuvasti. Keskeisintä osaamista automaatioalalla ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella ja Ähtärissä

Alan teollisuus tarvitsee hyvin koulutettuja, alastaan innostuneita ammattilaisia haastaviin ja vaihteleviin työtehtäviin. Koulutus antaa sinulle monipuolisen ammattitaidon ja valmiudet ammattitaitosi jatkuvaan kehittämiseen. Sähkö- tai automaatioasentajan perustutkinnon suoritettuasi sinulle on mahdollisuus syventää ammattitaitoasi alan ammattitutkinnoilla ja erikoisammattitutkinnoilla.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnot

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon (150 osaamispistettä, osp) sisällä on mahdollisuus kasvattaa osaamista alueelle, joka vastaa juuri sinun tarpeisiin. Katso tutkinnon perusteet

Pakollisia opintoja on 30 osaamispistettä, valinnaisia tutkinnon osia 50 - 75 ospia. Ammattitutkinto tuottaa nimikkeet

  • automaatioasentaja (AT)
  • sähköasentaja (AT)
  • lukitus- ja turvajärjestelmäasiantuntija

Ammattitutkintoa opiskelevalla täytyy olla aiempi sähkö- tai automaatioalan perustutkinto, ammattitutkinto tai vastaava ja hänen täytyy täyttää ns. sähköalan ammattihenkilön vaatimus.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito työskennellä itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Hän tarkastaa työnsä niin, että sähköasennuksen lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen loppukäyttäjälle. Hän osaa edetä työssään projektiaikataulun mukaan ottaen huomioon muut ammattiryhmät.

Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennuksiin.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla sekä lukitus- ja turvajärjestelmäasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.


Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnot

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto (180 osp) kouluttaa esimiestehtäviin. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät nokkamiehinä, työnjohtajina, työryhmän vetäjinä, työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Tutki tutkinnon perusteet ja hyödynnä valinnaisuus.

Pakollisia opintoja on 30 ospia, valinnaisia tutkinnon osia 60 - 90 ospia

  • automaatioasennusmestari
  • sähköasennusmestari
  • lukkoseppämestari

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähkö- ja automaatioalan projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinnon suorittaja voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmien asennuksien johtamiseen.


Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähkö- ja automaatioasennusmestarilla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 1 määritelty soveltuva koulutus ja lukkoseppämestarilla on yksityisen turvallisuusalan lainsäädännössä määritelty turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan koulutus.


Sähköasentajasta toimariksi

Muista sähkö- ja automaatioalan lisäkoulutukset

Opetuksemme on joustavaa ja voit kouluttautua helposti myös työn ohessa, sillä aikuisille lähiopetus järjestetään pääosin iltaisin klo 17 alkaen. Sähkö-ja automaatioalan kouluttajamme ovat mukana kehittämässä alan yritysten automaatiojärjestelmiä ja he ovat huippuosaajia, joilla on yrityskontaktien lisäksi yrittäjätaustaa.

Seinäjoella sijaitsee uusittu turvajärjestelmien oppimisympäristö, jossa on hälytys- ja murtohälytysjärjestelmiä opetuskäyttöön. Lapuan yksikön opetus on keskittynyt automaatiojärjestelmiin ja robotiikkaan, ja siellä sijaitseekin täysin uudet kappaletavaran käsittelyn automaatioradat ja robotit.