Napauta superhaku
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sedulla on oikeus järjestää koulutusta seuraaviin tutkintoihin

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa (OKM/18/531/2017) 1.1.2018 lukien

HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Perustutkinnot
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 31.7.2018 asti > 1.8.2018 alkaen Taideteollisuusalan perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 31.7.2018 asti ja Media-alan perustutkinto 31.7.2018 asti > 1.8.2018 alkaen Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 31.7.2018 asti

Ammattitutkinnot
Taideteollisuusalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

Erikoisammattitutkinnot
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

YHTEISKUNNALLISET ALAT

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Perustutkinnot
Liiketalouden perustutkinto > 1.8.2018 alkaen Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Isännöinnin ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto, Sihteerin ammattitutkinto ja Taloushallinnon ammattitutkinto 31.12.2018 asti > Liiketoiminnan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Varastoalan ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Isännöinnin erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tekniikan erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti

LUONNONTIETEET

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

Perustutkinnot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

TEKNIIKAN ALAT

Perustutkinnot
Autoalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Kaivosalan perustutkinto
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 31.7.2018 asti
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Laboratorioalan perustutkinto
Maanmittausalan perustutkinto
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 31.7.2018 asti
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Puualan perustutkinto 31.7.2018 asti > 1.8.2018 alkaen Puuteollisuuden perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 31.7.2018 asti >  1.8.2018 alkaen Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Veneenrakennuksen perustutkinto

Ammattitutkinnot
Ajoneuvoalan ammattitutkinto 1.8.2018 lukien
Autokorimekaanikon ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Automaalarin ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Automaatioasentajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 1.8.2018 alkaen
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Koneistajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Kunnossapidon ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Kylmäasentajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Lihantarkastuksen ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Lihateollisuuden ammattitutkinto 31.7.2018 asti
llmastointiasentajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Maarakennusalan ammattitutkinto
Muovimekaanikon ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Puualan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Puuteollisuuden ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto 31.7.2018 asti
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
Sähköasentajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Talotekniikan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Teknisen eristäjän ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tekstiilialan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Tuotantotekniikan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Vaatetusalan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetustekniikka 31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinnot
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Automekaanikon erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto > 1.8.2018 alkaen Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
llmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Puualan erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti > 1.1.2019 alkaen Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti > Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 21.12.2018 asti
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Talotekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Perustutkinnot
Kalatalouden perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto
Puutarhatalouden perustutkinto > 1.8.2018 alkaen Puutarha-alan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Arboristin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Bioenergia-alan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Eläintenhoitajan ammattitutkinto > 1.1.2019 alkaen Eläintenhoidon ammattitutkinto
Maatalousalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Metsäalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Puutarha-alan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Seminologin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Viljelijän ammattitutkinto 31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinnot
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Maatalousalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Perustutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Välinehuoltoalan perustutkinto (kokeilu)

Ammattitutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Päihdetyön ammattitutkinto > 1.8.2018 alkaen Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 1.8.2018 alkaen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto  
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto 31.7.2018 asti
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

PALVELUALAT

Perustutkinnot
Hiusalan perustutkinto ja Kauneudenhoitoalan perustutkinto 31.7.2018 asti > 1.8.2018 alkaen Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 31.7.2018 asti > 1.8.2018 alkaen Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 31.7.2018 asti > 1.8.2018 alkaen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Kuljetusalan ammattitutkinto
Matkailupalvelujen ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Ravintolakokin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Ruokapalvelujen ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Suurtalouskokin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Tarjoilijan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
Vartijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Dieettikokin erikoisammattitutkinto > 1.1.2019 alkaen Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto > 1.1.2019 alkaen Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää em. tutkintoihin liittyvää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Opetuskieli on suomi
Tutkintokieli on englanti seuraavissa tutkinnoissa:
Liiketalouden perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Toiminta-alue

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavan maakunnan ja seuraavien kuntien osaamis- ja koulutustarpeeseen: Etelä-Pohjanmaa, lsokyrö, Kristiinankaupunki, Multia, Saarijärvi, Virrat. Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla Suomessa.

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531 /2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta.

Kokeilut

Koulutuksen järjestäjä voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 132 §:n nojalla toteuttaa loppuun sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalaa koskevan kokeilun. Kokeilussa noudatetaan Opetushallituksen määräämiä tutkinnon perusteita. Kokeiluun ei voi ottaa uusia opiskelijoita 31.7.2018 jälkeen. Kokeilu päättyy 31.12.2019.