Opintotukea voit saada, kun opiskelet päätoimisesti.

Oppisopimus on työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijää - uutta tai jo töissä olevaa. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Omaehtoisen opiskelun tuki on tarkoitettu yli 25-vuotiaille TE-palvelun asiakkaille lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos, ei TE-palvelut. Opiskelu voi kestää enintään kuusi kuukautta.

Muut vaihtoehdot opintojen rahoittamiseen

Lisätietoja työvoimakoulutuksen taloudellisista etuuksista:

 

Muut tuet