Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Yhteishaku käynnissä

 

Yhteishaku toteutetaan 19.2. - 12.3.2019 Opintopolku-palvelussa
www.opintopolku.fi.

 

Tulokset julkistetaan aikaisintaan 13.6. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa nyt keväällä päättävät ja ylioppilaat. Myös kaikki ne, joilla ei vielä ole ammatillista perustutkintoa, voivat käyttää tätä hakuväylää. 

Sedussa voi hakea kaikkiaan 23 eri perustutkintoon. Kun oppimisympäristöjä on Seinäjoella, Ilmajoella, Kurikassa, Lapualla, Lappajärvellä, Rengonharjulla ja Ähtärissä, hakukohteita on 50.

Yhteishaussa on Sedussa n. 1300 peruskoulupohjaista opiskelupaikkaa ja yli sata opiskelupaikkaa ylioppilastutkinnon suorittaneille. 

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma); aikaisempi osaaminen, koulutus ja muualla hankitut taidot vaikuttavat. Minkä jo osaa ja näytöllä osoittaa, sitä ei tarvitse uudelleen opiskella, joten opiskeluaika on yksilöllinen. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Sedussa voi ammatillisen tutkinnon rinnalla opiskella myös ylioppilastutkintoon.

Sedulla on erityinen koulutustehtävä urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Sporttimerkonomin koulutuksessa yhdistyy tavoitteellinen urheilu ja opiskelu. Hakijan tulee kuvata urheilutavoitteitaan Olympiakomitean hakulomakkeella ja hakea vielä eri hakemuksella Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan.

 

Soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalalla sekä turvallisuusalalla

Sedu hyödyntää Opetus- ja kulttuuriministeriön 8.2.2019 antaman asetusmuutoksen (161/2019) ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin. Muutoksen myötä yhteishaussa on mahdollista järjestää SORA-tutkinnoissa hakijoita karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Sedu toteuttaa tämän myötä pääsy- ja soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalalla ja turvallisuusalalla.

- Sedu osallistui Vakuva-pilottihankkeen kautta valtakunnallisten pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden kehittämiseen ja pilotointiin vuosina 2014–2016. Hankkeen ansiosta henkilöstöllä on soveltuvuuskokeiden arviointiosaamista, painottaa vararehtori Hellevi Lassila.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ensihoidon osaamisalalle opiskelijat valitaan Sedun oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden käyttämisen. Kokeiden sisältö ja arviointi on täydennetty tutkintojen kuvauksiin Opintopolkuun. Alueen peruskouluja on tiedotettu kokeiden sisällöstä, ja kokeen sisältö ja arviointikriteerit ovat nähtävissä Sedun verkkosivuilla. 

Jokainen hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen henkilökohtaisen kutsun kirjeitse ja / tai sähköpostilla. Koe on yksipäiväinen, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen. Koe on osallistujalle maksuton.

Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, mikäli hän ei osallistu kokeeseen tai jos hän saa kokeesta hylätyn arvosanan. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava kokeen kaikki osa-alueet hyväksytysti. Hyväksytystä kokeesta hakija voi saada 1-10 pistettä. Hylätty koe on 0 pistettä.

Hakijat, jotka ovat suorittaneet pääsy- ja soveltuvuuskokeen hyväksytysti, valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja yhteishaussa saatujen todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

 

Koulutustakuu vaikuttaa

Yhteishaussa hakeneet ovat etusijalla, kun opiskelijavalintoja tehdään. Peruskoulunsa päättävät saavat huomattavan edun 6 pisteellä. Samanlainen etu tarjotaan myös mm. kymppiluokan tai VALMA-koulutuksen suorittaneelle. Harkinnanvaraisessa haussa hakevan tulee muistaa lähettää perustelut harkinnanvaraisen haun syistä oppilaitokseen hakuaikana.

Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13.6.2019.

Sedussa koulutuksia alkaa ympäri vuoden. Niihin hakeudutaan Sedun toteuttaman koulutushaun kautta.

 

VALMA – ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Sedun järjestämään VALMA-koulutukseen Seinäjoella, Kurikassa, Lapualla ja Ähtärissä haetaan niin ikään Opintopolku.fi-palvelussa mutta hakuaika on 21.5.–23.7.2019.

 

Hakijapalvelut palvelee

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä Sedun Hakijapalvelut palvelee chatissä, puhelimitse tai sähköpostitse,

p. 040 830 2275
hakijapalvelut(at)sedu.fi