• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Sedussa 2020

  Sedussa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään
  •    Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja, parturi, kosmetiikkaneuvoja
  •    Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja
  •    Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja
  •    Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
  •    Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ja perustason ensihoitaja
  •    Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja
  •    Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja

  Millainen pääsy- ja soveltuvuuskoe on?

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi.

  Jokainen hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen henkilökohtaisen kutsun sähköpostilla tai kirjeitse. Koe on yksipäiväinen, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen. Valmistaudu varmentamaan henkilöllisyytesi. Koe on osallistujalle maksuton.

   

  Sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet Sedussa

  Lähihoitaja

   Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan:

   1. hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta
   2. sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemisen taitoa
   3. ongelmanratkaisutaitoa

   Aloitteellisuus ja vastuullisuus ilmenevät aktiivisuutena, yritteliäisyytenä ja omista tehtävistä vastuun ottamisena. Sosiaalisuuteen ja itsensä ilmaisemiseen liittyy halu ja taito toimia ihmisten kanssa ja ilmaista itsensä tilanteen mukaisesti. Ongelmanratkaisutaitoon liittyy kokonaisuuksien hahmottaminen ja päätöksenteko sen pohjalta.

   Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu:

   • Kirjallisesta tehtävästä / aikarajoitettu tehtävä, 2 pistettä (ongelmaratkaisu)
   • Yksilöhaastattelusta 4 pistettä (Aloitteellisuus ja vastuullisuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen)
   • Ryhmätilanteesta 4 pistettä (Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen, aloitteellisuus ja vastuullisuus, ongelmanratkaisu)
   • Terveydenhoitajan haastattelusta (ei pisteytetty)

   Hakijat, jotka ovat suorittaneet pääsy- ja soveltuvuuskokeen hyväksytysti, valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja yhteishaussa saatujen todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

   Jos hakija jää pois kokeista tai jos hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hylätyn 0 pistettä, se tarkoittaa, että hän ei voi tulla valituksi hakukohteeseen eikä mihinkään hakukohteisiin, joihin pisteet siirtyvät.

   Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestäminen perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriö asetukseen 161/2019 §12. Asetuksen mukaan hakija voidaan jättää valitsematta pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella SORA-tutkintoihin ja osaamisaloihin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kokonaisarvion perusteella koulutuksen järjestäjä/kokeen järjestäjä voi antaa hakijalle 0 pistettä, jos katsoo hakijan olevan yhdenkin osa-alueen perusteella selkeästi soveltumaton alalle opiskelemaan kyseistä SORA-tutkintoa tai SORA-osaamisalaa.