Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Sedussa keväällä 2019


Sedu järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeet Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja Turvallisuusalan perustutkintoon keväällä 2019.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestäminen perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriö asetukseen 161/2019 §12. Asetuksen mukaan hakija voidaan jättää valitsematta pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella SORA-tutkintoihin ja osaamisaloihin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kokonaisarvion perusteella koulutuksen järjestäjä/kokeen järjestäjä voi antaa hakijalle 0 pistettä, jos katsoo hakijan olevan yhdenkin osa-alueen perusteella selkeästi soveltumaton alalle opiskelemaan kyseistä SORA-tutkintoa tai SORA-osaamisalaa.

Millainen pääsy- ja soveltuvuuskoe on?

 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi.

Jokainen hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen henkilökohtaisen kutsun sähköpostilla ja kirjeitse. Koe on yksipäiväinen, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen. Valmistaudu varmentamaan henkilöllisyytesi. Koe on osallistujalle maksuton.

 

Sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet Sedussa

Lähihoitaja

 • Kurikka Sedun Kurikan opetuspisteessä 25.-26.4.2019, osoite Huovintie 1, 61300 Kurikka
 • Lapua Sedun Lapuan opetuspisteessä 24.4.2019, osoite Vesipalontie 2, 62100 Lapua
 • Lappajärvi 30.4.2019; osoite Erkkiläntie 2, 62600 Lappajärvi
 • Seinäjoki Sedun Seinäjoen opetuspisteessä 24.-26.4.2019 ja 29.-30.4.2019, Ala-Kuljunkatu, 60100 Seinäjoki
 • Ähtäri Sedun Ähtärin opetuspisteessä 3.5, osoite Koulutie 16A, 63700 Ähtäri

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan:

 1. hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta
 2. sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemisen taitoa
 3. ongelmanratkaisutaitoa

Aloitteellisuus ja vastuullisuus ilmenevät aktiivisuutena, yritteliäisyytenä ja omista tehtävistä vastuun ottamisena. Sosiaalisuuteen ja itsensä ilmaisemiseen liittyy halu ja taito toimia ihmisten kanssa ja ilmaista itsensä tilanteen mukaisesti. Ongelmanratkaisutaitoon liittyy kokonaisuuksien hahmottaminen ja päätöksenteko sen pohjalta.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu:

 • Kirjallisesta tehtävästä / aikarajoitettu tehtävä, 2 pistettä (ongelmaratkaisu)
 • Yksilöhaastattelusta 4 pistettä (Aloitteellisuus ja vastuullisuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen)
 • Ryhmätilanteesta 4 pistettä (Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen, aloitteellisuus ja vastuullisuus, ongelmanratkaisu)
 • Terveydenhoitajan haastattelusta (ei pisteytetty)

Hakijat, jotka ovat suorittaneet pääsy- ja soveltuvuuskokeen hyväksytysti, valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja yhteishaussa saatujen todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

 

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoidon opiskelijoiksi hakeutuville pidetään soveltuvuuskoe. Hakijoille lähetetään kutsu postitse. Soveltuvuuskoe järjestetään 6. - 8.5.2019 Seinäjoella, osoite: Koulukatu 41, Seinäjoki.

Soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0 – 10 pistettä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu:

 • fyysinen toiminnallinen osuus 4 p
 • ainekirjoitus 1 p
 • aikarajoitettu kirjallinen tehtävä 1 p
 • ryhmätehtävä (simuloitu vuorovaikutustilanne) 2 p
 • haastattelu 2 p
 • terveydenhoitajan haastattelu, ei pisteitä

Opintoihin hakeutuvalle tiedoksi:

 • Soveltuvuuskoe on maksuton.
 • Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.
 • Kaikkien perustason ensihoidon osaamisalan opintoihin hakevien tulee osallistua pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin.
 • Mikäli saat yhdestä osa-alueesta 0 pistettä, niin koe on hylätty.
 • Mikäli saat hylätyn soveltuvuuskoetuloksen (et osallistunut kokeeseen tai yhdestäkin osa-alueesta pistemääräksi tulee 0 pistettä), niin et voi tulla valituksi perustason ensihoidon osaamisalan opintoihin.
 • Tutkinnon suorittamisen edellytys on vähintään B-luokan ajokortin hankkiminen omalla kustannuksella ennen hälytysajoneuvon kuljettamisen opintojen aloittamista.
 • Opintojen aikana työskennellään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyö voi aiheuttaa tarpeen pyytää viranomaista tekemään opiskelijaa koskeva suppea turvallisuusselvitys yhteistyön mahdollistamiseksi.
 • Valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 27/011/2015). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.

 

Turvallisuusalan pääsy- ja soveltuvuskokeet Sedussa

Turvallisuusvalvoja

 • Kurikka Sedun Kurikan opetuspisteessä 24.4. ja varapäivä 23.4.2019, klo 8.00-16.00, osoite Kurikan kampus, Huovintie 1, 61300 Kurikka

Hakijan on osallistuttava pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, mikäli hän ei osallistu kokeeseen tai jos hän saa kokeesta hylätyn arvosanan. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava kokeen kaikki osa-alueet hyväksytysti.

Hyväksytystä kokeesta hakija voi saada 1-10 pistettä. Hylätty koe on 0 pistettä.

Pisteet jakautuvat:

 • Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p.
 • Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 • Ongelmaratkaisutaito 0-3 p.

Jos hakija jää pois kokeista tai jos hakija saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hylätyn 0 pistettä, se tarkoittaa, että hän ei voi tulla valituksi hakukohteeseen eikä mihinkään hakukohteisiin, joihin pisteet siirtyvät.