1.1.2012 astui voimaan laki, joka täsmentää opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä koskevia säännöksiä.  SORA-lainsäädäntö koskettaa ainakin seuraavia Sedussa toteutettavia tutkintoja:

Perustutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto
 • Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
 • Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Vartijan ammattitutkinto
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Katso Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018, SORA-määräys muutoksineen,pdf)

 

Terveyden ja toimintakyvyn arviointi SORA-perustutkintoihin

Hakija arvioi sähköisessä yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa SORA-tutkinnon terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

HUOM: Hakijalta voidaan pyytää terveydentilaa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana, riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.

Tutustu oppaaseen SORA-säädösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa

 

Ks. tarkat tiedot pääsy- ja soveltuvuuskokeista täältä.


Kaikki tutkinnot

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi ja vastaanottavan opetuspisteen terveydenhoitajan kanssa.

Huomioon otettavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ihottumat ja allergiat (hiusala, terveydenhuoltoala). Normaalia värinäköä vaaditaan monella alalla (esim. sähkö- ja automaatioala, pintakäsittelyala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä graafinen ala).