Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sedulla on oikeus järjestää koulutusta seuraaviin tutkintoihin

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.1.2019 lukien (OKM/545312018)

HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Perustutkinnot
Taideteollisuusalan perustutkinto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Ammattitutkinnot
Taideteollisuusalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

Erikoisammattitutkinnot
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

 

YHTEISKUNNALLISET ALAT

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

 

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Perustutkinnot
Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Isännöinnin ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Isännöinnin erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

 

LUONNONTIETEET

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

 

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)

Perustutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 1.8.2020 alkaen

Ammattitutkinnot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

 

TEKNIIKAN ALAT

Perustutkinnot
Autoalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Kaivosalan perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Laboratorioalan perustutkinto
Maanmittausalan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Veneenrakennusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Puuteollisuuden ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Talotekniikan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tuotantotekniikan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

Erikoisammattitutkinnot
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Talotekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

 

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Perustutkinnot
Kalatalouden perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto
Puutarha-alan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Eläintenhoidon ammattitutkinto
Maatalousalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Metsäalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Puutarha-alan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

Erikoisammattitutkinnot
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
Maatalousalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

 

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Perustutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Välinehuoltoalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto  
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

 

PALVELUALAT

Perustutkinnot
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Kuljetusalan ammattitutkinto
Matkailupalvelujen ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Ruokapalvelujen ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Turvallisuusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää em. tutkintoihin liittyvää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää seuraavaa valmentavaa koulutusta:

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Opetuskieli on suomi
Tutkintokieli on suomen lisäksi englanti seuraavissa tutkinnoissa:
Liiketoiminnan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

 

Toiminta-alue

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavan maakunnan ja seuraavien kuntien osaamis- ja koulutustarpeeseen: Etelä-Pohjanmaa, lsokyrö, Kristiinankaupunki, Multia, Saarijärvi, Virrat. Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla Suomessa.

 

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531 /2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta.

Kokeilut

Koulutuksen järjestäjä voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 132 §:n nojalla toteuttaa loppuun sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalaa koskevan kokeilun. Kokeilussa noudatetaan Opetushallituksen määräämiä tutkinnon perusteita. Kokeiluun ei voi ottaa uusia opiskelijoita 31.7.2018 jälkeen. Kokeilu päättyy 31.12.2019.