Sedulla on oikeus järjestää koulutusta seuraaviin tutkintoihin

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.8.2022 lukien (VN/9898/2022, VN/9898/2022-OKM-9)

Ajantasainen järjestämislupa OKM:n OIVA-palvelussa

HUOM! Kaikkiin näihin tutkintoihin Sedu ei kuitenkaan järjestä koulutusta, vaikka järjestämislupa onkin.


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Perustutkinnot
Taideteollisuusalan perustutkinto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Ammattitutkinnot
Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

 

YHTEISKUNNALLISET ALAT

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

 

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Perustutkinnot
Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Isännöinnin ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Yrittäjyyden ammattitutkinto (1.1.2022 alkaen)

Erikoisammattitutkinnot
Isännöinnin erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

 

LUONNONTIETEET

Perustutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Ammattitutkinto
Luontoalan ammattitutkinto UUSI!

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)

Perustutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

 

TEKNIIKAN ALAT

Perustutkinnot
Autoalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Kaivosalan perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Laboratorioalan perustutkinto
Maanmittausalan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Veneenrakennusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Puuteollisuuden ammattitutkinto
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Talotekniikan ammattitutkinto (lukuun ottamatta Kylmäasennuksen osaamisalaa)
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto
Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Talotekniikan erikoisammattitutkinto (lukuun ottamatta Kylmätekniikan osaamisalaa)
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

 

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Perustutkinnot
Kalatalouden perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto
Puutarha-alan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Eläintenhoidon ammattitutkinto
Maatalousalan ammattitutkinto
Metsäalan ammattitutkinto
Puutarha-alan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
Maatalousalan erikoisammattitutkinto

 

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Perustutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Välinehuoltoalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Vammaisalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto  
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

 

PALVELUALAT

Perustutkinnot
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
Kuljetusalan ammattitutkinto
Matkailupalvelujen ammattitutkinto
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
Ruokapalvelujen ammattitutkinto
Turvallisuusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää em. tutkintoihin liittyvää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää seuraavaa valmentavaa koulutusta:

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 23 §:n 2 momentin nojalla toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuksena. Koulutuksen järjestäjä saa antaa myös jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällä on voimassa oleva Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksymä jatkokoulutuksessa käytettävä koulutusohjelma.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestäjää em. tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena.

Opetuskieli on suomi
Tutkintokieli on suomen lisäksi englanti seuraavissa tutkinnoissa:
Liiketoiminnan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

 

Toiminta-alue

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavan maakunnan ja seuraavien kuntien osaamis- ja koulutustarpeeseen: Etelä-Pohjanmaa, lsokyrö, Kristiinankaupunki, Multia, Saarijärvi, Virrat. Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla Suomessa.

 

Opiskelijavuodet

Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 4 109.

 

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531 /2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

 

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta.

 

Kokeilut

Koulutuksen järjestäjä voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 132 §:n nojalla toteuttaa loppuun välinehuoltoalan perustutkintoa koskevan kokeilun