• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Sedulla on oikeus järjestää koulutusta seuraaviin tutkintoihin

  Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.1.2019 lukien (OKM/545312018)

  HUMANISTISET JA TAIDEALAT

  Perustutkinnot
  Taideteollisuusalan perustutkinto
  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Taideteollisuusalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

  Erikoisammattitutkinnot
  Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

   

  YHTEISKUNNALLISET ALAT

  Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

   

  KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

  Perustutkinnot
  Liiketoiminnan perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Isännöinnin ammattitutkinto
  Lähiesimiestyön ammattitutkinto
  Liiketoiminnan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Yrittäjän ammattitutkinto

  Erikoisammattitutkinnot
  Isännöinnin erikoisammattitutkinto
  Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

   

  LUONNONTIETEET

  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

   

  TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)

  Perustutkinnot
  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

   

  TEKNIIKAN ALAT

  Perustutkinnot
  Autoalan perustutkinto
  Elintarvikealan perustutkinto
  Kaivosalan perustutkinto
  Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  Laboratorioalan perustutkinto
  Maanmittausalan perustutkinto
  Pintakäsittelyalan perustutkinto
  Prosessiteollisuuden perustutkinto
  Puuteollisuuden perustutkinto
  Rakennusalan perustutkinto
  Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
  Talotekniikan perustutkinto
  Teknisen suunnittelun perustutkinto
  Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
  Veneenrakennusalan perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Ajoneuvoalan ammattitutkinto
  Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
  Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
  Maarakennusalan ammattitutkinto
  Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Puuteollisuuden ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
  Talonrakennusalan ammattitutkinto
  Talotekniikan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Tuotantotekniikan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

  Erikoisammattitutkinnot
  Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
  Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
  Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
  Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
  Talotekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

   

  MAA- JA METSÄTALOUSALAT

  Perustutkinnot
  Kalatalouden perustutkinto
  Maatalousalan perustutkinto
  Metsäalan perustutkinto
  Puutarha-alan perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Eläintenhoidon ammattitutkinto
  Maatalousalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Metsäalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Puutarha-alan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

  Erikoisammattitutkinnot
  Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
  Maatalousalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

   

  TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

  Perustutkinnot
  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  Välinehuoltoalan perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

  Erikoisammattitutkinnot
  Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto  
  Vanhustyön erikoisammattitutkinto

   

  PALVELUALAT

  Perustutkinnot
  Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
  Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
  Logistiikan perustutkinto
  Matkailualan perustutkinto
  Turvallisuusalan perustutkinto

  Ammattitutkinnot
  Kuljetusalan ammattitutkinto
  Matkailupalvelujen ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Palvelulogistiikan ammattitutkinto
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
  Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Ruokapalvelujen ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Turvallisuusalan ammattitutkinto

  Erikoisammattitutkinnot
  Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
  Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
  Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
  Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

  Koulutuksen järjestäjä voi järjestää em. tutkintoihin liittyvää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

  Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää seuraavaa valmentavaa koulutusta:

  Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

  Opetuskieli on suomi
  Tutkintokieli on suomen lisäksi englanti seuraavissa tutkinnoissa:
  Liiketoiminnan perustutkinto
  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

   

  Toiminta-alue

  Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti seuraavan maakunnan ja seuraavien kuntien osaamis- ja koulutustarpeeseen: Etelä-Pohjanmaa, lsokyrö, Kristiinankaupunki, Multia, Saarijärvi, Virrat. Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla Suomessa.

   

  Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

  Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531 /2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

  Urheilijoiden ammatillinen koulutus

  Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää urheilijoiden ammatillista koulutusta.

  Kokeilut

  Koulutuksen järjestäjä voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 132 §:n nojalla toteuttaa loppuun sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalaa koskevan kokeilun. Kokeilussa noudatetaan Opetushallituksen määräämiä tutkinnon perusteita. Kokeiluun ei voi ottaa uusia opiskelijoita 31.7.2018 jälkeen. Kokeilu päättyy 31.12.2019.