Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Uusi tutkinto pätevöittää työvalmentajaksi  tai vammaisalan erityisohjaajaksi


Tutkintojen sisällöt ja opiskelijan valinnanmahdollisuudet laajenevat

Uusia tutkintojen perusteita astuu voimaan 1.8.2018. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (laajuus 180 osaamispistettä) on kokonaan uusi tutkinto. Se ulottuu työvalmennuksesta vammaisalaan ja erityiseen tukeen sekä näkövammaistaitojen ohjaukseen. Osaamisaloista Sedu tarjoaa työvalmennuksen osaamisalan ja vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan. Uutta on, että tutkinnon ja osaamisalan suorittanut saa käyttää tutkintonimikettä työvalmentaja tai vammaisalan erityisohjaaja.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Sedussa koulutus toteutetaan monimuotoisena siten, että kuukausittain lähipäiviä on 2–3, ja tutkinto on mahdollista suorittaa täysin yksilöllisin tavoin vaikkapa pelkillä näytöillä. Skype on käytössä, joten Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoa pystyy suorittamaan myös etänä.  

Ammattiosaamisen laajentaminen sopii erityisen hyvin oppisopimuskoulutukseksi. Osaajat, jotka toimivat
työllistämispalveluissa, ammatillisen kuntoutumisen parissa tai kehitysvamma-alalla, voivat hakea monimuotokoulutukseen ja kehittää työmenetelmiä omalla työpaikallaan.


Opiskelija valitsee

Uudet tutkinnot ovat laaja-alaisia; pakollisen tutkinnon osan oheen opiskelija saa valita omasta mielestään mielenkiintoisia ja työtään kehittäviä tutkinnon osia. Opiskelija tekee tutkinnosta juuri sellaisen, joka parhaiten tukee häntä työssään, esim. valitsemalla tutkinnon osan tai osia myös sosiaali- ja terveysalan perus- tai ammattitutkinnosta tai jostakin muusta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osat tarjoavat opiskelijalle aikaisempaa enemmän valinnan mahdollisuuksia.


Työvalmentajaksi

-    Aiempi tutkinto, Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, saavutti valtakunnallisen suosion. Toivomme edelleen, että henkilöt ympäri Suomen löytävät tiensä Seduun, kannustaa kouluttaja Paula Mäki-Annala.

-    Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toimia työvalmennuksen prosesseissa ammatillisesti ja toimia työelämäasiantuntijana työnhakijan ja työnantajan kanssa tehtävässä yhteistyössä, tiivistää Mäki-Annala.

Osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa: Työvalmennus asiakasprosessissa (40 osp) ja Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa (40 osp).

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja käynnistämään asiakkaan työvalmennusprosessin sekä toimimaan tämän yksilöllisessä työvalmennusprosessissa. Koulutuksessa opiskelija oppii käyttämään vaihtoehtoisia valmennus- ja arviointimenetelmiä sekä kehittämään omaa työvalmennuksellista työotettaan työvalmennusprosessissa. Erikoisammattitutkinnon koulutuksessa opitaan dokumentoimaan asiakkaan valmennusprosessi.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöillä työvalmennuksen asiakasprosesseissa käytännön työtehtävissä asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa.

-    Työvalmentaja vastaa työvalmennuksesta työyhteisössään, toimii asiantuntijana työnantajayhteistyössä ja yhteistyöverkostoissa, ja tähän erikoisammattitutkinnon koulutuksessa valmennetaan, lupaa Mäki-Annala.

Työvalmentajan osaamisalassa opitaan tuntemaan työvalmennukseen liittyvää lainsäädäntöä ja noudattamaan sitä.


Vammaisalan erityisohjaajaksi

Sedussa vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalaa kouluttavat Seija Winter, Maija-Leena Hirvelä ja Maarit Hakala. Lähipäiviä on kuukausittain 1–3, ja jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskeluun kuuluu asiantuntijavierailuja tai -luentoja, ja ammatillinen ymmärrys ja asiantuntijuus kehittyvät ryhmässä.

-    Kun työprosessit saadaan kohdelleen, tuloksellisuus työssä paranee ja ammattilaisen itseluottamus kasvaa. Opiskelun myötä oppii perustelemaan näkemyksiään ammatillisesti argumentoiden, vakuuttavat alan pitkäaikaiset kouluttajat.

-    Oppisopimuskoulutus on ihanteellinen tapa suorittaa opintoja työn ohessa ja samalla kehittää omaa ja työpaikkansa toimintaa, kannustaa Seija Winter.


Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan 120 osp voit rakentaa kokonaan oman kiinnostuksesi mukaiseksi. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voit valita mm. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp) tai Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (40 osp) tai
Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp). Tutki vielä muut mahdollisuudet tutkinnon perusteista.


Mistä tutkinto koostuu?

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja kolmesta osaamisalasta, joista opiskelija valitsee tutkintoonsa yhden. Pakollinen tutkinnon osa on Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osaamispistettä).

Sedun tarjoamat Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon osaamisalat ovat
•Työvalmennuksen osaamisala (80 osaamispistettä), työvalmentaja
•Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (80 osaamispistettä), vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää valinnaisuutta 40 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon muiden osaamisalojen pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaisuutta voi ottaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Haku käynnissä nyt - opiskelu alkaa 4.9.2018. Klikkaa kuvaukseen ja hae!