Rakkaudesta eläimiin – Eläintenhoidon ammattitutkinto rakentaa vahvan pohjan

Saapuessani ihastuttavan maalaistalon pihaan Laihialla, minua vastaan kävelee iloinen ja reipas nuori nainen. Anni Saarela on kolmekymppinen yrittäjä Laihialta, joka omistaa Koirapalvelu Balanssin. Yritys keskittyy koirien kouluttamiseen, ravitsemukseen ja hyvinvointiin, jonka palveluihin kuuluvat koulutusneuvonnan lisäksi myös ravitsemusneuvonta sekä yksittäiset teemakoulutuspäivät ja kurssimuotoiset koulutukset. Hän työskentelee tällä hetkellä osa-aikaisena oman yrityksensä lisäksi myös Musti ja Mirri eläintarvikeliikkeessä. Omia koiria Annilla on tällä hetkellä neljä, sk colliet Piina ja Pontus sekä basenjit Lego ja Duplo.

KOULUTUKSESTA HYVÄT EVÄÄT TULEVAISUUTEEN

Anni päätyi suorittamaan Eläintenhoidon ammattitutkintoa eläinten kouluttamisen osaamisalalle Seduun, koska hän halusi suorittaa virallisen tutkinnon yksityisessä koirakoulussa suorittamiensa opintojen lisäksi. Eläintenhoidon ammattitutkinnolla on valtakunnalliset tutkinnon perusteet ja opiskelija on tutkintotilaisuudessa todistanut osaavansa kouluttaa kahta eri eläinlajia eettisin, eläimen hyvinvoinnin huomioivin koulutusmenetelmin sekä osaavansa ohjata eläimen omistajaa kouluttamisessa hyvien asiakaspalvelutaitojen mukaisesti.

-Ammattitutkinto mahdollistaa minulle jatkossa mm. Mustilla ja Mirrillä eläintenkouluttajana toimimisen Anni kertoo. Sedulla koulutus valmensi myös todella hyvin näyttöä varten, koska käytännön harjoituksia tehtiin opiskelukavereiden koiria kouluttaen. Työssäni ohjaan pääsääntöisesti asiakkaita kouluttamaan omia koiriaan, joten käytännön harjoittelu vieraita koiria itse kouluttaen oli hyvä juttu. Koulutukseen kuului myös työskentelyä tuotantoeläinten parissa, mikä on todella mukavaa.

- Eläintenkouluttajan ammatissa parasta on nähdä, miten asiakkaan suhde koiraansa, kommunikointi koiran ja omistajan välillä sekä koiran hyvinvointi paranee antamieni ohjeiden ansiosta. Nautin myös jatkuvasta lisäkouluttautumisesta itseäni kiinnostavien aiheiden parissa sekä yhteistyöstä muiden alan ammattilaisten kanssa. Antoisaa on myös se, kun huomaa saavuttaneensa ensin vieraaseen ihmiseen varauksellisesti suhtautuneen asiakaskoiran luottamuksen ja kun saa ylipäätään tutustua erilaisiin koirapersooniin ja heidän omistajiinsa. Koirien kouluttaminen on myös koiran omistajan ohjaamista ja kuuntelemista, joten psykologisia taitoja tarvitaan.

MONIPUOLISET JA TYÖNTÄYTEISET PÄIVÄT

Anni Saarelalla riittää tällä hetkellä töitä runsaasti. Päivärutiineihin kuuluu, että hän viettää aikaa asiakkaidensa kanssa, opiskelee, laatii koulutussuunnitelmia, pitää koulutuskirjanpitoa sekä huolehtii tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Yrittäjänä hän hoitaa tällä hetkellä itse myös mainostuksen, ajanvaraukset, laskutuksen sekä kirjanpidon. Työ on pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppupainotteista. Lisäksi hän käy tällä hetkellä Koirien yksinolo-ongelmiin liittyvää koulutusta.

Annilla kouluttautumisen lista tuntuu olevan loputon koirien suhteen, innostus on niin kova ja se näkyy hänestä myös ulospäin. Hänen tarkoituksensa on kerätä lisää työkokemusta ja lähteä sen jälkeen suorittamaan erikoisammattitutkintoa, erikoistuen koirien käytösongelmiin.

Anni-elaintenhoidonat nelio.jpg
Kuva: Heidi Hendrell

"Koirien parissa työskentely vaatii jatkuvaa kouluttautumista."