- Siitä on kauan aikaa, kun olen viimeksi opiskellut, mutta opiskelu oli tosi mahtavaa, Eskoon Tervajoen yksikön palveluesimies Minna Mansikka-aho hehkuttaa. Hän sai Sedun esimieskoulutuksen kautta uusia resursseja haastavaan työhönsä.

Minnan työpaikka, Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus, tarjoaa työikäisten palveluja kuntouttavin menetelmin. Asiakkaiden ikähaarukka on laaja – peruskoulun päättäneistä 65-vuotiaaseen saakka. Myös tuen tarpeet vaihtelevat. Osa asiakkaista asuu itsenäisesti ja osa viereisessä Toukorannan asumisyksikössä.

- Meillä on paljon osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Pyrimme siihen, että osallistujat päättävät yhteisesti toiminnasta, Minna kertoo.


Esimiehenä laajassa toimintaympäristössä


Yhteistyö Toukorannan asumisyksikön ja Koivusillan välillä on hyvin tiivistä. Henkilökunta siirtyy tarpeen mukaan yksiköstä toiseen.

- Olin aikaisemmin asumisyksikössä sairaanhoitajana. Pelkäsin ottaa esimiestehtävää vastaan sen laajuuden vuoksi. Mutta onneksi otin haasteen vastaan, Minna hehkuttaa. – Oikeastaan juuri toimintaympäristön laajuus tekee tästä työstä todella mielenkiintoisen. Työhön kuuluu mm. asiakaskontaktit, asiakkaiden läheisten kohtaaminen, työntekijät, kunnat ja sosiaalityöntekijät ja koulut muun muassa.

Minna kertoo asiakkaidensa erilaisista tuen tarpeista, joihin vastaaminen vaatii monen tyyppistä erityisosaamista. - Työntekijäni ovat oman alansa asiantuntijoita, jokaisella on oma tärkeä roolinsa. Minun ei tarvitse olla joka alan asiantuntija, enkä siihen pystyisikään.

– Alan työ ei ole helppoa ja henkilöstön tulee olla motivoitunutta. Aikaisempaan verrattuna myös kunnille pitää antaa tarkemmat perusteet esimerkiksi palveluiden hinnoittelulle. Samaan aikaan on mietittävä palvelun laadukkuutta, mitä arvoa palvelulla on. Asiakkailla on oltava valinnanvapautta ja palvelujen tulee olla niin hyviä, että tänne tullaan – laadukkuus on tärkeää, Minna kertoo työnsä vaatimuksista.


Eskoo pitää huolta työntekijöistään kouluttamalla


Minna hakeutui Sedun Esimiesareenalle johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) johtavaan koulutukseen työnantajansa Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon kautta v. 2018 alussa. – Meiltä lähtivät samanaikaisesti kaikki esimiehet kouluttautumaan. Eskoo pitää meistä hyvin huolta, mm. kaikki lähiopiskelupäivämme olivat palkallisia, Minna kehuu.

Lähtökohtana kouluttautumiselle olivat Eskoossa tapahtuneet laajat muutokset, jonka yhteydessä mm. kaikki tuotteet palvelumuotoiltiin. Koulutus oli räätälöity Eskoon palveluihin. – Valitsin opintotarjottimelta mm. henkilöstöjohtamista, työelämän lainsäädäntöä sekä oman osaaminen kehittäminen –teeman. Opettaja Beata Taijalan kanssa pohdittiin omaa johtajan roolia, mitä en ollut aiemmin tehnyt.

- En alussa tiennyt edes mitä palvelumuotoilu on, joten kyllä tässä on tullut kovasti uutta asiaa. Näytöt ja tehtävät koostuivat täysin omaan työhöni liittyvistä asioista. Esimerkiksi palvelumuotoilun osalta opiskelin tuotannon johtamista, ja olisin tehnyt sen työn joka tapauksessa, mutta nyt sain siihen lisäoppia. Pian meillä alkaa toimijuus-valmennukset, joihin liittyy mm. itsearviointia – olen onnekseni saanut siihen jo JETin kautta välineitä. Kuljetukset kilpailutetaan myös lähiaikoina, joten on hyvä, että perehdyin aiheeseen hankinnat ja kilpailutus –teeman kautta.

- Tärkeää on myös se, että koko työryhmämme pääsi koulutuksen myötä mukaan kehittämistoimintaan. Testasimme yhdessä osana koulutusta ICF:ää, joka on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Työryhmä pääsi mukaan testailemaan ja antamaan kehittämisehdotuksia, mikä oli hienoa.


Vuoropuhelua, uutta teknologiaa ja eväitä muutoksen kohtaamiseen


Minna koki luennot ja lähipäivät erittäin mielenkiintoisina. – Meillä oli vuoropuhelua, eli koulutus ei ollut pelkkää opettajan yksinpuhelua.

- Opinnoissa ei ollut mitään turhaa. Kotonakin piti tehdä töitä, mutta asiat olivat niin mielenkiintoisia, että niitä oli mukava tehdä. En kokenut sitä raskaana – hyvin tehtävät ehti tekemään, Minna kertoo.

Asiasisältöjen ohella Minna kokee kehittyneensä koulutuksessa myös muulla tavoin. – Käytimme koulutuksessa uutta teknologiaa, esimerkiksi puhelinsovelluksia, joka oli minulle myös uutta.

Minna kokee saaneensa Esimiesareenan koulutuksesta lisäkeinoja omaan vaativaan työhönsä ja suosittelee koulutusta. – Koulutus tuli siinäkin mielessä hyvään saumaan, koska sote-uudistuksesta ja sen suunnasta ei vielä tiedetä. Minulla on nyt eväitä muutoksen kohtaamiseen. Koulutus oli joustavaa ja sen antia pystyy hyvin soveltamaan omaan työhön. Opiskelu oli imevää, hän kiteyttää.

Katso Esimiesareenan koulutustarjonta

EMA_sote_Mansikkaaho_porukka_700x590.jpg
 Koivusillassa suositaan osallistamista - asukkaat pääsevät itse päättämään mitä työ- ja päivätoimintakeskuksessa tehdään.

Minna_Mansikkaaho_IMG_0253_700x590.jpg

EMA_sote_Mansikkaaho_700x590.jpg