Kehittäminen hoitotyössä pitää virkeänä

Heinolalainen Maarit Launia sai Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valmiiksi vuodenvaihteessa ja valmistui saattohoitajaksi (EAT).

-    Valmistuin lähihoitajaksi 8 vuotta sitten. Taustalla on muita koulutuksia mutta valmistumisen jälkeen olen koko ajan tehnyt hoitoalan työtä, kertoo Maarit Launia.

Launian työpaikka on palvelutalo, yhteisökoti, joka tarjoaa asumispalveluja ikääntyville mutta myös vammaisille. Kunnat Heinola, Lahti ja Hollola, ostavat palvelun, ja jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma.
-    Tällä hetkellä nuorin asukas on 57-vuotias ja vanhin 101. Joskus asukas voi olla palvelujen piirissä yli 15 vuotta, ja useille tämä on viimeinen koti, kertoo Maarit Launia työpaikastaan.

Työyhteisö saa uutta

Ahkeralle hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneelle hoitajalle on työyhteisössä kertynyt suuri joukko vastuutehtäviä: Maarit on mm. saattohoito-, RAI-, keittiö-, hygienia- ja vaippavastaava. Hän ohjaa lähihoitajaopiskelijoita, ottaa näyttöjä vastaan ja jakaa auliisti uutta osaamistaan työyhteisössä.

-    Uusi tieto ja opiskelu kiinnostaa minua senkin takia, että saan pidettyä ammattitaitoa yllä, Maarit painottaa.

Ja uutta tietoa hän on todellakin jalkauttanut työyhteisöönsä. Maarit Launia kiinnostui saattohoidosta, koska Jyränkölän setlementti on aikanaan palkittu saattohoitosuunnitelmastaan mutta suunnitelmaa ei ole päivitetty, ja Launia tarttui työhön.

-    Meillä ei ollut palliatiivista hoitolinjausta käytössä. Kun saimme Pihlajalinnan lääkäripalvelut käyttöön, nyt ennakoivat hoivasuunnitelmat ja RAI-pisteytykset tehdään. Palliatiivinen hoitolinjaus kuuluu kaikkien oikeuksiin, painottaa Maarit Launia ja kertoo lääkäreiden myönteisestä suhtautumisesta.

Asiakkaan parhaaksi

-    Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta toin työyhteisöömme lisää osaamista hyödyntäen muun muassa PACE-mallia ja siitä kivunhoidon arviointia. Kivunhoidon arviointiin otettiin käyttöön PAINAD-menetelmä; vaikka asukas ei pystyisi kertomaan kivustaan, niin ilmeistä, eleistä ja voinnin yleisilmeestä voidaan tulkita kivun voimakkuus sekä kivunhoidon tarve, Maarit Launia kertoo ja toteaa tyytyväisenä, miten tieto leviää ja osaaminen kasvaa jokaisella työyhteisössä.

Maarit Launia kertoo saavansa esimieheltä kiittävää palautetta monestakin asiasta. Maarit on päivittänyt saattohoitokansion, tulossa on tiimitapaaminen, vuosikellon päivitys tammikuussa ja silloin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suunnitelmat siirretään vuosikelloon ja hyödyksi myös kahteen muuhun palvelutaloon.

Mitä seuraavaksi?

-    Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta voi edelleen opiskella tutkinnon osan kerrallaan mutta muutostyöt työyhteisöön vievät aikaa. On ollut mukava huomata, miten työtehtävät ovat muuttuneet ja vastuut kasvaneet opiskelujen myötä, Maarit Launia kertoo.

Maaritin opiskeluvinkkejä

-    3-vuorotyössä yövuoroja on paljon, jolloin on aikaa etsiä tietoa ja tehdä tehtäviä
-    kierrolla laitan luennot pyörimään, kuuloke toisessa korvassa
-    käytän kaiken ajan hyödyksi; luen järjettömästi ja katson dokumentteja; nyt koronaerityksessä opiskelen tietysti

Maarit Launia, katse suoraan kameraan
Maarit Launia opiskelee innolla uutta, kehittää työtään ja työyhteisöään. Kun yksi opiskelee, kaikki oppivat uutta.