”Reformi taipuu työyhteisön kehittämiseen loistavasti”

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujohtaja Mervi Huttula pääsi syksyllä 2017 toteuttamaan Eskoon strategiapäätöstä. Yhteistyö Sedun kanssa käynnistyi.

- Eskoossa siirrytään käyttäjälähtöiseen palvelukulttuuriin, mutta hyväksi koettuja käytänteitä ja toimintamalleja halutaan ehdottomasti vaalia, Huttula tiivistää.

- Alkuvaihe oli hyppy tuntemattomaan. Palvelutuotteet piti uudistaa ja henkilöstön osaamista kasvattaa samassa rintamassa. Tuotteiden kehittämistyöhön ICF-viitekehyksessä lähdettiin palvelumuotoilun kautta, Huttula palaa alkuun.

Keväällä 2019 Eskoon organisaatiossa muutokset ovat jo nähtävissä.

Faktat

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa on n. 300 työntekijää, joista 84 opiskelee oppisopimuskoulutuksessa. Koulutukset alkoivat porrastetusti. Suluissa tutkintoa suorittavien Eskoon työntekijöiden määrä:

2/2018

  • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (6)
  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (18)
  • Lähiesimiestyön ammattitutkinto (1)

3/2018

  • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (25)

10/2018

  • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (30)

Muut tutkinnot:

  • Puhtaus-, kotityö- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto (1)
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (5)

Henkilöstölle ei juuri jäänyt ensimmäisten koulutusten käynnistymisvaiheessa miettimisaikaa. Henkilöstö tunnisti osaamisvajetta ja työnantaja kannusti kouluttautumaan tarjolla olleiden tutkinnon/tutkinnon osien pohjalta. Alkuvaiheessa huomattiin yhdessä, että monella oli vanhentuneita käsityksiä esim. näyttötutkinnosta.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja koulutus rakennetaan sen päälle.

- Rinnalla kulkivat esimiesvalmennukset, joissa Sedun Päivi Katajamäki oli asiantuntija. Onnistumista kuvaa hyvin se, että yksikään esimies ei ole keskeyttänyt opintojaan, kiittää Mervi Huttula.

Uudet palvelutuotteet edellyttivät tuotteistamistyöryhmiä.
- Sedun nopea reagointi oppisopimuksissa on teidän valttinne, Huttula arvioi ja arvostaa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavaa rakennetta.

Yhteistyö Eskoon kanssa oppisopimuskoulutuksissa on toiminut sujuvasti. Asiakas on huolehtinut kouluttajahankinnoista itse, kun on tarvittu erityisen syvällistä osaamista.
- Opettajien pedagogista osaamista on nyt tarvittu; Sedun ammattilaiset opettavat asiantuntijoita, joiden osaaminen ja tieto on saatava ryhmässä esiin ja jalostettavaksi, painottaa vastuuohjaaja Paula Mäki-Annala.

- Opettajien tulee HOKS-keskusteluissa tunnistaa ja tunnustaa osaaminen ja kuulla yksilön tarve, Mäki-Annala jatkaa.

Eskoon henkilöstö on suorittanut samoja tutkintoja mutta ne eivät todellakaan näytä samoilta. Osaaminen on erilaista ja osaamistarpeet myös.
- Olen lukenut lain ammatillisesta koulutuksesta moneen kertaan. Olen varmistanut monesti, että oppisopimusta noudatetaan ja reformin sääntöjen mukaan toimitaan, Mäki-Annala kuvaa oman osaamisensa kasvua.

Jokainen oppisopimus hyödyttää Eskoota

Sedun opettajat ovat sitoneet koulutuksen sisällöt opiskelijoiden työympäristöön. He ovat myös tutustuneet tiiviisti Eskoon palveluihin ja asiakkuuksiin. Opettajien pedagogisesta osaamisesta kertoo se, miten toimintaa yksiköissä on jo muutettu. - Reformi toi paljon joustoa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat sisällöt mutta lähiopetus on räätälöitävissä – ja Eskoo on halunnut hyödyntää mahdollisuudet strategiansa jalkauttamiseen. Se on poiminut rusinat reformista, Mäki-Annala tiivistää.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on selkeästi tarkoitettu täydennyskoulutusväyläksi – niin isoja tutkinnot ovat ja niin paljon niiden sisällä voi valita. Niiden ammattitaitovaatimukset tunnetaan hyvin. Mervi Huttula listaa henkilöstön koulutuksen tuloksia: kaikki näytöt on tehty Eskoossa, kaikki kehittämistehtävät ovat Eskoon toiminnan kehittämistä, yksiköissä on tehty käyttökelpoisia innovaatioita ja yksiköiden henkilöstö on oppinut toistensa työstä ja jakanut osaamista.

Kouluttautuminen ruokkii kiinnostusta, ja nyt on toivottu esim. lisää green care –valmennusta. - Mutta koulutus ei ole itseisarvo vaan tämä on johdon ohjaama strategian mukainen liike. Eskoossa halutaan palvella maakuntia paremmin, kuulla kunta- ja yksilöasiakkaiden tarpeet, Huttula kokoaa.

Koulutus kohentaa henkilöstöhyvinvointia

Eskoossa työnantaja tukee opiskelua; kaikki lähiopiskelupäivät ovat palkallisia. Työvuorosuunnittelussa opiskelu on otettu huomioon, ja sijaisia on tarvittu. Mutta työnantaja oli tähän varautunut, ja nyt plussana on sijaisten entistä parempi osaaminen. Koulutusmyönteisyydellä lienee merkitystä Eskoon työnantajaimagoon ja osaava työvoima on Eskoolle voimavara. - Koulutuksella on suuri vaikutus työhyvinvointiin; työ on mielekkäämpää, kun koulutuksen myötä osaa vaikuttaa omaan työhönsä, uskoo Mervi Huttula ja toivoo asiakkaan hyötyvän kaikkein eniten – käyttäjäkokemuksen laatu nousee.

Koulutus lisää työntekijän ammatillista itsetuntoa, opettaa hänet paikoin kriittiseksi – ja lisää hänen työmarkkinakelpoisuuttaan.
- Työntekijät liikkuvat joka tapauksessa mutta hyvän työnantajan on helpompi saada hyviä työntekijöitä, Mervi Huttula toteaa.

Uusiin tehtäviin

Osaamisvajetta on Eskoossa täytetty mutta myös työtehtäviä muotoillaan uudelleen. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja on opiskellut lähihoitajaksi ja siirtynyt toisiin tehtäviin, laitoshuoltaja opiskellut työvalmentajaksi, ohjaajasta/hoitajasta on tullut työvalmentaja. - Työvalmentaja, vammaisalan erityisohjaaja ovat kiinnostavia, tavoiteltavia ammattinimikkeitä, Mäki-Annala on huomannut.

Oppisopimus – maksuttomuus

- Oppisopimuksen maksuttomuus ei ole työnantajalle ratkaiseva tekijä vaan se, että pitkäkestoisen koulutuksen tulokset juurtuvat käytänteiksi organisaatiossa, Huttula sanoo.

Työntekijät toimivat työpaikkaohjaajina uusille työntekijöille, joten opit pysyvät arjessa aktiivisina. - Pienelle yritykselle yrityksen tarpeisiin räätälöity oppisopimus voi tuoda sen tarvittavan kehityshyppäyksen, Paula Mäki-Annala kannustaa.

Koulutuksessa välineet tulevat arkeen pakosta; skype on otettu Eskoon eri yksiköissä aktiivikäyttöön. - Luottamus opettajaan on tärkeä perusta. Ja opiskelijat antavat suoraa palautetta opettajalle, kiittää Paula Mäki-Annala.