Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Palvelumuotoilun koulutus auttoi kehittämään omaa työtä

Piia Jaskari työskentelee kuntoutussuunnittelijana tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa. Jaskarin työyksikössä suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisia palveluja elämänkaaren eri vaiheisiin.

Vuonna 2018 monia Eskoossa tuotettavia palveluja kehitettiin ja muotoiltiin uudelleen. Tähän vaikutti yhteistyössä Sedun kouluttajien kanssa suunniteltu esimies- ja asiantuntijavalmennus, joka sai Eskoon esimiehet säännöllisesti saman pöydän ääreen.
– Tavoitteemme on, että Eskoon palveluratkaisut lisäävät jokaisen henkilön osallisuutta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, Jaskari kertoo

 

Räätälöity koulutus – jokaisen omiin tarpeisiin

Jokaiselle koulutuksen osallistujalle räätälöitiin henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Osallistujat saivat vaikuttaa myös yhteisten kokoontumispäivien agendaan. Jaskari ja hänen lähimmät kollegansa suorittivat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

- Jokaisen osallistujan opinnot suunniteltiin yksilöllisesti, vaikka työhön liittyvät tavoitteet olivatkin yhteiset. Eskoolaiset suorittivat myös tutkinnon osia johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnoista, Päivi Katajamäki Sedusta kertoo.

Jaskarin mukaan yhteinen koulutus- ja valmennusprosessi oli Eskoon henkilöstölle valmistautumista sosiaali- ja terveysalalla tapahtuviin muutoksiin. Palvelumuotoilua ja tuotteistamistyötä tehtiin useissa eri työryhmissä ja työntekijät otettiin mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön.
- Tunnistimme, että Eskoon palvelukuvasto pitää rakentaa uudelleen nykytilannetta vastaavaksi. Halusimme myös kehittää palveluja siten, että ne lisäävät henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

ICF-viitekehyksen mukaiseksi rakennettu uusi palvelukuvasto otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.

 

Yhteinen prosessi loi yhteisen kielen

Mikä oli parasta yhteisessä, juuri Eskoon henkilöstön tarpeisiin räätälöidyssä esimies- ja asiantuntijavalmennuksessa? Jaskarin mukaan yhteinen työ loi yhteisen kielen ja toi lähemmäksi asiakkaita ja työkavereita.
– Nyt jokainen toimija on perillä palveluun ohjaamiseen perusteista, siihen liittyvistä työvaiheista sekä hinnoitteluperusteista. Näin päästään aiempaa nopeammin puhumaan samoista asioista, niin talon sisällä kuin asiakkaiden kanssa.

- Kaikki palveluketjussa mukana olevat saivat osallistua kehittämistyöhön. Tämä kehitti myös oman talon keskusteluilmapiiriä avoimempaan ja keskustelevampaan suuntaan.

Uuden palvelukuvaston lisäksi Eskooseen syntyi valmennuksen aikana myös ihan uutta.
– Esimerkiksi kahvilatoiminnot siirrettiin oman henkilöstön hoidettavaksi. Tämän seurauksena Eskoon asumisyksiköiden asukkaat voivat nyt työllistyä myös omalle tontille työvalmennuksen kautta.

- Tämä koulutus vei omaa työtäni eteenpäin monin eri tavoin. Oli mukavaa, että sain valita koulutuksesta juuri ne teemapäivät, jotka palvelivat omaa tavoitettani. Koska kaikki talon esimiehet kokoontuivat säännöllisesti saman pöydän ääreen, pystyimme työstämään myös palvelukehitykseen liittyviä asioita säännöllisellä tahdilla eteenpäin. Mielekäs prosessi synnyttikin kipinän jatkaa myös oman osaamisen kehittämistä, Jaskari päättää.

Piia-ja-Mirva-700x590B.jpg
Piia Jaskari (oik.) ja Mirva Laakso (vas.) vaihtavat kuulumiset kahviossa. Uusi palvelu toi Mirva Laakson opiskelemaan työvalmennusta Seduun.
Eskoo-palvelukuvasto-700x590.jpg
Eskoon uudistettu palvelukuvasto otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.