Rakennuspeltiseppämestari-nimikkeellä toimivia on vain muutamia Suomessa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat virallisia tutkintoja, ja ne tunnetaan monella alalla jo niin hyvin, että monet työnantajat katsovat niiden takaavan riittävän pätevyyden.

-Tämä näkyy myös lisääntyneenä rakennuspeltiseppämestareiden kysyntänä, kertoo Sedun talotekniikan opettaja Milla Peltola. Yritysten uudet työntekijät laitetaan pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan alueella suoraan meille koulutukseen, pääsääntöisesti aluksi ammattitutkintoa suorittamaan, jos työkokemusta riittävästi alalta. Talotekniikan erikoisammattitutkinto, rakennuspeltiseppämestari on alan korkein tutkinto ja mestari-nimikkeellä toimivia on vain muutamia Suomessa. Tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissakin peltialan kohteissa. Tätä tunnettua ja harvinaista koulutusta valtakunnallisesti tarjoaa Sedun lisäksi vain kaksi muuta oppilaitosta.

-Alalla tarvitaan jatkuvasti uusia työntekijöitä ja yritykset kilpailevat työkohteista mm. sillä kuinka koulutettua heidän henkilökuntansa on. Koulutettu henkilökunta parantaa työn laatua ja mahdollistaa yritykselle voittaa kilpailutilanteissa isoimpia ja laaja-alaisempia työmaita.

-Kilpailu peltifirmoilla on kovaa, koska ulkomaista työvoimaa käytetään yhä enemmän. Siksi moni yritys haluaa pitää laadun korkealla ammattitaitoisilla työntekijöillä ja panostamalla kotimaiseen laatuun. Se on tärkeää, koska meillä rakennusohjeistukset ovat hyvin erilaiset kuin monessa muussa maassa.

-Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvia ammatillisia tutkintoja. Jos olet toiminut ammatissa jo pitkään ja olet hankkinut osaamisesi työtä tekemällä, sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinto näytöin omalla työpaikallasi. Tutkinnon suorittaminen ei siis välttämättä edellytä koulutusta. Jos kuitenkin joku osa-alue kaipaa vahvistusta, kartoitetaan valmistavan koulutuksen tai työtehtävien laajentamisen tarve.

-Talotekniikan erikoisammattitutkinto näytöillä, rakennuspeltiseppämestari, voidaan toteuttaa monimuoto-opiskeluna ja verkko-opiskeluna. Tutkinnon suorittajat saavat myös todistuksen. Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 400 euroa, vinkkaa Peltola.

Rakennuspeltiseppäkoulutukset