Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Esteettömyys

Koulutien opetustilat sijaitsevat pääsääntöisesti yhdessä rakennuksessa, kahdessa eri kerroksessa. Päärakennuksessa ja opiskelija-asuntolassa ei ole hissiä. Perustutkintojen käytännön työtehtävät ovat useimmiten sellaisia, että liikuntarajoitteisten on hankala osallistua opetukseen.


Opiskelun tuki

  • opinto-ohjaaja on tavoitettavissa päivittäin. Opinto-ohjaaja auttaa sinua opintojen suunnittelussa ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä työelämään ja jatko-opintoihin hakeutumisessa
  • opintotoimistossa voit hoitaa opintotukiasiat, koulumatkatukiasiat, opiskelijatodistukset yms. opiskeluun liittyvät asiat
  • erityisopetus: opiskelijoilla on mahdollisuus saada opettajilta lisäopetusta ja kahdelta erityisopettajalta tukiopetusta
  • kuraattoripalvelut: kuraattori on opiskelijoiden tukena opiskelussa ja opintoihin vaikuttavien asioiden järjestelemisessä
  • Merkkari tarjoaa tukea opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiin Ähtärin kampuksella kahtena päivänä viikossa.
  • terveydenhoitaja on tavoitettavissa päivittäin

Sedun maksuton opiskelija-asuntola sijaitsee Tuomarniementiellä. Kulkeminen Koulutien ja Tuomarniementien välillä järjestetään oppilaitoksen puolesta.
vapaa-ajantoiminta: asuntolatoiminnan puitteissa järjestetään esimerkiksi liikunta- ja musiikkikerhoja. Myös Ähtärin kaupungin ja Lakeudenportin kansalaisopiston harrastustoimintatarjonta ovat opiskelijoiden käytettävissä

Koulutiellä on tutortoimintaa, joka kehittää esiintymisvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Opiskelijoiden vaikutuskanavina toimivat yksikön opiskelijafoorumi, joka koostuu eri alojen opiskelijoista sekä koko Sedun opiskelijakunta FOKUS, jossa on edustajia kaikista Sedun opetuspisteistä. Lisätietoja FOKUS-ryhmän sivuilta

 

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tehtäviin kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Opiskelijahuollolla edistetään oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistään koulutuksen keskeytymistä.

Opetuspisteessämme toimii pedagogisen tuen ryhmä, johon kuuluvat kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja, erityisopetusvastaava sekä koulutuspäällikkö.

Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvat terveydenhoitaja-, lääkäri-, hammaslääkäri- ja psykologipalvelut. Terveydenhoitajan, kuraattorin ja merkkarin vastaanotolle voit mennä oma-aloitteisesti kaikissa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitajan kautta on mahdollista varata aikaa myös lääkärille. Psykiatrinen sairaanhoitaja (Merkkari) on Sedun opiskelijoiden käytettävissä kahtena päivänä viikossa.