Napauta superhaku
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Opiskelu on kaikille edullista

Opiskelijana saat maksuttoman lounaan. Tarjolla on myös edullinen aamu- ja päiväkahvi. Välttämättömiin menoihin voit hakea tukea.

Viihtyisissä solutyyppisissä asunnoissa on maksuton Internet-liittymä ja asuntolanohjaajan palvelut. Asuminen asuntolassa luo turvallisen ympäristön myös kauempaa tuleville nuorille.

Menoja syntyy lähinnä oppimateriaaleista

Kustannuksia kertyy
  • oppikirjoista ja muusta maksullisesta materiaalista
  • matkoista
  • mahdollisesti omista työvaatteista.

Näihin menoihin voit hakea opintorahaa tai -lainaa. Kustannukset eivät siis estä opiskelua.

Joillakin koulutusaloilla voit halutessasi lunastaa ammattitöissä tarvittavat työkalut pienellä omavastuuosuudella opintojen jälkeen.

Koulumatkatuesta apua kuluihin

Voit saada Kelan myöntämää koulumatkatukea, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
  • päivittäinen, yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km
  • matkakustannukset ylittävät määrätyn summan, joka vahvistetaan vuosittain.

Kysy lisätietoja toimistosta.

Kouluaikana olet vakuutettu

Opiskelijanamme olet lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä, kun osallistut työnopetukseen oppilaitoksessa tai työmaalla ja työssäoppimiseen työpaikalla.

Oppilaitoksella on lisäksi vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Se korvaa tapaturmat, jotka sattuvat teoria- tai liikuntatunnilla, välitunnilla koulualueella tai koulumatkalla.

Jos tapaturma sattuu liikenteessä, on liikennevakuutus ensisijainen korvauksen maksaja.

Kun osallistut oppilaitoksen järjestämän liikuntakerhon toimintaan, kuulut kerhovakuutuksen piiriin.