Opiskelijoiden osaamisalue monipuolistuu kampusten ja alojen välisellä yhteistyöllä

- yrittäjät tarvitsevat yhä monialaisempia taitoja

-Opiskelijamme tekevät Ilmajoen opetuspisteessä maaseudulle tyypillisiä maarakennustöitä mm. pelto-ojien perkausta, uusia metsäautoteitä ja piennarteitä sekä hoitavat erilaisia kuljetustehtäviä, kertoo opettaja Esa Martonen Sedusta. Rengonharjun opetuspisteessä opiskelijoiden tekemä opetuskaluston pysäköintialue on viimeistelyä vaille valmiina. Opiskelijamme tekevät myös talojen pohjatöitä työmailla, joissa Sedun talonrakennusopiskelijat rakentavat rakennuksia. Yhteistyö mahdollistaa opetuksellisesti monipuolisen opetuksen.

Osaamista maarakennusalalta, logistiikasta ja maataloudesta

-Sedun konekaluston käyttöä tehostetaan kampusten välillä ja käytämme koneita ’ristiin’, kertoo Sedun opettaja Harri Kaukoluoto. Näin monipuolistamme opiskelijoiden osaamisaluetta. Sedu Ilmajoentielle on hankittu isompi traktori lavetin vetoon ja koneenkuljetuslavetti, jolla voidaan kuljettaa kalustoa mm. Sedu Rengonharjun ja Sedu Ilmajoen välillä. Samalla opiskellaan kuormien sidontaa ja kaluston kuljettamista paikasta toiseen, mitkä ovat mm. maatalousyrittäjälle tärkeitä taitoja. Maatalousalan perustutkinnossa uutuutena on mahdollisuus suorittaa valinnaisena perustason ammattipätevyys ja C-ajo-oikeus. Yhteistyön lisäämisellä saamme maatalousalan opiskelijoille maarakennusalan ja logistiikan osaamista ja päinvastoin.

maatalous__linkkiboxi3_maatalous-ja-metsä_700x590px.png
lisäkoulutukset_linkkiboxi.jpg