Työnantaja näkee opiskelijan mahdollisuudet työssäoppimisessa

- Huttunen Jarmo – sielultaan rakentaja

Rakentaminen on kuulunut elämääni pienestä pitäen, kertoo Sedun koulutuspäällikkö Jarmo Huttunen. Isäni ja paappani olivat rakentajia. Tosin elämä yllätti ja minusta ei tullutkaan takuuvarmasti rakennusalan yrittäjää, mikä voidaan lukea 1990-luvun laman ’ansioksi’. Minua pyydettiin kahdeksi viikoksi opettajan sijaiseksi Seduun ja sillä ’reissulla’ olen vieläkin. Tällä hetkellä vastuullani on rakennusala, talotekniikka, pintakäsittely sekä ICT ja kone- ja tuotantotekniikka.

-Rakennusalan työntekijöille on kysyntää koko ajan. Sedussa opiskelijalla on moninaiset mahdollisuudet kouluttautua ja opiskelijalle on hieno tilaisuus päästä yritykseen oppimaan uutta ja näyttämään kykynsä. Samalla työnantaja pystyy näkemään opiskelijan mahdollisuudet. Opiskelijat sitoutuvat töihin rakennuksille tosi hienosti ja koulutuksen jälkeen monella on työpaikka valmiina. Vaikka työvoimasta on kysyntää, opiskelupaikat eivät kuitenkaan täyty, varsinkaan työvoima- ja täydennyskoulutuksissa. Koulutusmaailmassa näkyy usein tällainen vasta-aallokkoon purjehtiminen. Nousukauden aikaan opiskelijoita on vähän ja laman aikana enemmän. Aallokon pohjassa koulutamme työntekijöitä tulevaa noususuhdannetta varten.

Uusia ja uudistettuja opetustiloja Rastaantaipaleelle

Rakennusalan koulutukset muuttavat ensi vuoden alussa samaan kampukseen Sedu Rastaantaipaleelle.       -Tämä on meille vähän niin kuin ’Ameriikkaa’, naurahtaa Huttunen. Pintakäsittely saa remontoidut tilat käyttöönsä ja rakentaminen saa pitkän odotuksen jälkeen lisää tilaa käyttöönsä. Talotekniikalle rakennetaan kokonaan uudet opetustilat. Myös metalli- ja konetuotannolle on tulossa uudet tilat. Uuden oppimisympäristön lisäksi saamme opetuskäyttöömme uusia koneita ja opetuspedagogiikkaa. Yhä enemmän hyödynnämme opetuksessa myös digitaalisten välineiden käyttöä. Saman katon alle muuttamisessa hyvä puoli on myös se, että eri ikäiset opiskelijat ja heidän opettajansa toimivat yhdessä. Pystymme paremmin hyödyntämään myös opettajaresursseja.

Yrityksissä tarvetta on tällä hetkellä mm. asbestityöntekijöistä, peltisepistä ja vesieristystyöntekijöistä. Näihin erikoisosaamista vaativiin tehtäviin annamme koulutusta, kuten myös erilaisten korttien päivittämiseen. Ammattitutkintoja suorittavat alalla jo työskennelleet, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja työtaitoja. Samalla se kehittää myös yrityksen osaamista.

 

 

Huttunen_uutiskirje.jpg