Kansainvälisty kotimaassa

Ammattiin opiskelu kasvattaa kansainvälistä osaamista myös ilman ulkomaanjaksoja, sillä kansainvälisyys on Sedussa kaikkien oikeus. Valitsemalla opintoihisi kansainvälisiä sisältöjä, voit kerryttää kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista niin omaan alaasi, eri kulttuureihin kuin kielitaitoonkin liittyen. Työelämään siirtyessäsi tästä osaamisesta on hyötyä!

Kansainväliset opiskelijat ja opettajat kansainvälisyysosaamisen voimavarana

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien vastaanottaminen tukee kotikansainvälistymistä Sedun yksikössä. Eri alojen opettajat ottavat mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia vierailuille. Vaikuttavuus lisääntyy, kun kansainvälisille opiskelijoille mahdollistetaan osallistuminen opetukseen omien opiskelijoiden rinnalla. Kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten opettajat ovat tervetulleita vierailemaan ja mahdollisuuksien mukaan myös osallistumaan opetustyöhön.

Tavoitteena on, että jokainen Sedun yksikkö ottaa vastaan vähintään yhden ryhmän kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia lukukaudessa.

Vastuullisena kansalaisena maailmalla

Valitsemalla Vastuullisena kansalaisena maailmalla –tutkinnon osan, voi opiskelija vahvistaa kansainvälisyyteen ja eri kulttuureihin liittyvää osaamistaan. Tutkinnon osan sisältöjä ovat kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, vapaaehtoistyö, terveysturvallisuus sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso joko kotimaassa tai ulkomailla.

Toiminta kansainvälisyystutorina

Kansainvälisyystutorit toimivat eri maista tulevien vaihto-opiskelijoiden ohjaajina. Kansainvälisyystutorit auttavat vaihto-opiskelijoita tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen ja eteläpohjalaisen elämäntapaan, maan kulttuuriin ja vastaanottavaan oppilaitokseen. Kansainvälisyystutorit toimivat yhteistyössä kansainvälisyysvastaavien kanssa.