Valmiusryhmä tiedottaa 8.8.2022

Sedun valmiusryhmä kokoontui 8.8.2022

Sedussa toimitaan normaalisti:

  • jokainen voi oman harkinnan mukaan käyttää maskia, esim. sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Maskeja on toimipisteissä.
  • hyvä käsihygienia on aina hyödyksi (influenssaakin vastaan)
  • ruokailuaikataulut on laadittu niin, että suuria ruuhkia ei syntyisi. Ruokajonoissa kannattaa pitää hyvät turvavälit.
  • siivous jatkuu nykykäytännöllä, siis tehostetusti
  • koronatestejä on yksiköissä
  • asuntoloissa on hygieniaohjeet

Matkat, vieraat ja vierailut

  • Liikuntatilat opetuskäytössä normaalisti
  • Kv-liikkuvuudet käynnissä normaalisti (koskee sekä Sedusta lähteviä että Seduun saapuvia)

Oireisena tulee aina jäädä kotiin. Oireisille suositellaan kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Koronatukitoimet opiskelijoille jatkuvat toistaiseksi. Sedun opiskelijat saavat Vauhdittamoissa tukea myös erityisopettajilta. Koronatukirahoilla on Seduun palkattu lisää henkilöstöä mm. tuki- ja ohjaustehtäviin, esim. opiskelijoille on tarjolla tukea työpaikalla oppimispaikan löytämiseen.


Sedussa toimii valmiusryhmä, joka seuraa valtakunnallisia ohjeistuksia ja linjaa Sedun toimintaa niiden mukaisesti. Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen. Valmiusryhmä kokoontuu aina tarvittaessa.

Lisätietoja

oman yksikön koulutuspäälliköltä tai
vararehtori Hellevi Lassilalta, p. 040 830 4255 tai
kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikaiselta, p. 040 830 2415