Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Vakuutukset

 

Tapaturmavakuutus

Sedun tapaturmavakuutus korvaa vakuutussääntöjen mukaisesti opintojen aikana sattuneet tapaturmat tai ammattitaudit. Vakuutus on voimassa

  • varsinaisella kouluajalla,
  • opetuksen aikana,
  • liikuntatunneilla,
  • välitunneilla sekä
  • otettaessa osaa Sedun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne.

Vakuutus kattaa myös vahingot, jotka sattuvat opiskelulle ominaisissa olosuhteissa

  • opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen,
  • näyttötutkintoon,
  • työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen,
  • työharjoitteluun oppilaitoksessa tai
  • muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Tapaturma korvataan myös silloin, kun se sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan oppimisympäristöön.

 

Vastuuvakuutus

Vakuutus kattaa opiskelijan henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän on työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä aiheuttanut työnantajalle taikka jollekin kolmannelle osapuolelle henkilö- tai esinevahingon. Kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon korvaamisen osalta on edellytyksenä lisäksi, ettei työnantajan vastuuvakuutus kata vahinkoa. Ensisijaisesti käytetään yrityksen vakuutusta ja vasta toissijaisesti Sedun vastuuvakuutusta.

Liikennevahingoissa käytetään aina ko. ajoneuvon liikenne- ja/tai kaskovakuutusta.

 

Päivitetty viimeksi: 16.4.2021