Oppisopimusopiskelijana saat

-työehtosopimuksen mukaisen, vähintään harjoittelijan palkan (mahdollisilta teoria- ja etäpäiviltä sekä verkko-opinnoista palkka neuvotellaan erikseen)

-muut normaaliin työsuhteeseen kuuluvat etuisuudet (mm. oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon).

-maksuttomat teoria-, verkko- tai muut etäopinnot tarvittaessa

-koulupäivien ajalta joko palkan tai opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijan etuudet

Opiskelijalla on oikeus saada oppilaitoksessa järjestettäviltä lähipäiviltä ns. opintososiaalisia etuuksia.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoria- tai etäpäiviltä, oppilaitoksen lähipäiviltä tai verkko-opinnoista ja sinulle koituu niistä ansionmenetystä, sinulle maksetaan

-päiväraha 15 €/opiskelupäivä (myös etäpäiviltä maksetaan päivärahaa)

-perheavustus 17 €/opiskelupäivä, mikäli hänellä on alle 18 v. huollettavia

Palkanmaksusta riippumattomia etuuksia ovat

-matkakorvaus lähiopetuspäiviltä, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km ja oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvilla yli seitsemän km (km x 0,2 €). Korvaus on peräkkäisten päivien osalta yhdeltä päivältä, mikäli sinulla ei ole alle 10 v. huolettavia.

 -majoituskorvaus majoituskuluihin 8 €/opiskelupäivä, jos lähiopetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia täältä:

https://study.sopimuspro.fi/

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammattitutkintostipendi 414€ myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Hakulomake löytyy Työllisyysrahaston sivulta: www.tyollisyysrahasto.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627