Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Oppisopimusopiskelijana saat

•työehtosopimuksen mukaisen, vähintään harjoittelijan palkan (mahdollisilta teoria- ja etäpäiviltä sekä verkko-opinnoista palkka neuvotellaan erikseen) 

•muut normaaliin työsuhteeseen kuuluvat etuisuudet (vuosilomat ym.)

•maksuttomat teoria-, verkko- tai muut etäopinnot tarvittaessa

•koulupäivien ajalta joko palkan tai opintososiaaliset etuudet

 

Oppisopimusopiskelijan etuudet

Opiskelijalla on oikeus saada oppilaitoksessa järjestettäviltä lähipäiviltä ns. opintososiaalisia etuuksia.

 Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoria- tai etäpäiviltä tai verkko-opinnoista, tällöin opiskelijalle maksetaan

• päiväraha 15 €/opiskelupäivä

• perheavustus 17 €/opiskelupäivä, mikäli hänellä on alle 18 v. huollettavia

 

Palkanmaksusta riippumattomia etuuksia ovat

• matkakorvaus teoriajaksolta, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km.

•majoituskorvaus majoituskuluihin 8 €/opiskelupäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella

 

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia täältä:

 https://study.sopimuspro.fi/

 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammattitutkintostipendi 400€ myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Hakulomake löytyy Työllisyysrahaston sivulta: www.tyollisyysrahasto.fi

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627