Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Oppisopimusopiskelijana saat

-työehtosopimuksen mukaisen, vähintään harjoittelijan palkan (mahdollisilta teoria- ja etäpäiviltä sekä verkko-opinnoista palkka neuvotellaan erikseen)

-muut normaaliin työsuhteeseen kuuluvat etuisuudet (mm. oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon).

-maksuttomat teoria-, verkko- tai muut etäopinnot tarvittaessa

-koulupäivien ajalta joko palkan tai opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijan etuudet

Opiskelijalla on oikeus saada oppilaitoksessa järjestettäviltä lähipäiviltä ns. opintososiaalisia etuuksia.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoria- tai etäpäiviltä tai verkko-opinnoista, tällöin opiskelijalle maksetaan

-päiväraha 15 €/opiskelupäivä

-perheavustus 17 €/opiskelupäivä, mikäli hänellä on alle 18 v. huollettavia

Palkanmaksusta riippumattomia etuuksia ovat

-matkakorvaus teoriajaksolta, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km.

-majoituskorvaus majoituskuluihin 8 €/opiskelupäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia täältä:

https://study.sopimuspro.fi/

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammattitutkintostipendi 400€ myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Hakulomake löytyy Työllisyysrahaston sivulta: www.tyollisyysrahasto.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627