Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Anna palautetta

Kehitämme toimintaamme Sedussa keräämällä jatkuvaa palautetta koulutuksien aikana ja päättyessä.
Tarkemmat ohjeet palautteen antoon ja oikean lomakkeen valitsemiseksi saat koulutuksesta vastaavalta opettajalta.
Kaikki palautteet käsitellään Sedussa säännöllisesti mm. pedagogisessa johtoryhmässä ja koulutustiimeissä.

Eri palautemuodot ja niihin mahdollisesti liittyvät lomakkeet löytyvät oheisten linkkien takaa.

 

Amispalautteet

Valtakunnallinen Opiskelijapalaute kerätään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa tai niiden osan tai osia suorittavilta opiskelijoilta opintojen alkuvaiheessa (aloituskysely) ja päättövaiheessa (päättökysely). Opiskelijapalaute koskee myös koko tutkintoon tai sen osan/osien suorittamiseen johtavaa työvoimakoulutusta.

Opiskelijapalautetta ei kerätä opiskelijoilta, jotka suorittavat Valma-koulutusta, tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta (täydentävä ja syventävä koulutus), eikä opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön.

Opiskelija saa vastauslinkin Sedun sähköpostilla. Samaan linkkiin pääsee myös eHOKSin kautta. Vastauslinkki menee suoraan palautteeseen.

 

Opal-työvoimakoulutuksien palautteet

Opal-palaute kerätään ei-tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta.

Opal-palautteen antamiseksi tarvitset käyttäjätunnuksen, jonka saat opettajalta.
Palaute tallentuu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään Opal-järjestelmään.
Palaute käsitellään koulutustiimeissä ja koulutuksen maksajan kanssa. Mahdolliset välipalautteet käsitellään myös ryhmän kanssa.

Linkki opiskelijalle palautteen antoon:

Opiskelija aloittaa OPALin aloitussivun  linkistä ”Opiskelija / Yritys”.

Opal-järjestelmän ohje opiskelijalle löytyy tästä linkistä.

Opettajan ohje -  Lue tästä OPAL-käyttöohje


Webropol-kysely Valma-koulutuksen suorittaneille

Kyselyllä kerätään palautetta Sedun ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) suorittaneilta opiskelijoilta.
Lisätietoja palautteen antamiseksi saat tarvittaessa opettajalta.

Anna palaute tästä

 

Webropol-kysely lyhytkoulutuksista

Kyselyllä kerätään palautetta Sedun lyhytkoulutuksista eli tutkinnon osaa pienemmistä koulutuksista ja ammattitaitoa täydentävästä ja syventävästä koulutuksesta ja esim. työyhteisölle räätälöidystä täydennyskoulutuksesta.
Lisätietoja palautteen antamiseksi saat tarvittaessa opettajalta.

Anna palaute tästä

 

Webropol-kysely suoraan näyttöön tuleville henkilöille

Kyselyllä kerätään palautetta suoraan näyttöön tulevilta henkilöiltä, jotka ovat hankkineet osaamisen muualla kuin Sedun koulutuksissa.
Lisätietoja palautteen antamiseksi saat tarvittaessa opettajalta.

Anna palaute tästä

 

Moodle-palautekysely

Kyselyllä kerätään palautetta Sedun verkko-opintoina suoritettavista tutkinnon osista ja tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista. Samaa kyselypohjaa hyödynnetään myös lähiopetuksena suoritettavissa opinnoissa.

Palautteen avulla kehitetään opintojen laatua. Opiskelijat antavat palautteen anonyymisti.