Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Yhteiset tutkinnon osat ja YTO-työpajat

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin (1.8.2018 voimaan tulleet tutkinnon perusteet). Yhteisten tutkinnon osien kautta hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan pakollisten YTO-osa-alueiden osalta soveltuvin osin.

HUOM!

Etäopetuksen aikana kaikki YTO-työpajat toteutetaan Skype-yhteyden välityksellä. Voit aloittaa YTO-opintojen suorittamisen myös tukipajasta.

 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen)

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp (pakollinen)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp (pakollinen)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita muusta Sedun YTO-tarjonnasta tai halutessasi pyytää niiden tunnistamista ja tunnustamista aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella.

 

YTO-työpajat

YTO-opintoja voit suorittaa oman ryhmäsi lukujärjestyksen mukaan tai joustavasti osallistumalla YTO-työpajaan. Työpajaan voit osallistua joustavasti myös Skypen kautta. Osa opinnoista toteutetaan sähköisissä oppimisympäristöissä (Moodle, O365). Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään parhaillaan YTO-Areena ESR-hankkeessa.

Huom! YTO-työpajat on suunniteltu palvelemaan erityisesti opiskelijoita, jotka opiskelevat pääsääntöisesti työpaikoilla, mutta ihan kaikki Sedun opiskelijat ovat tervetulleita.

YTO-työpajoihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen työpajan toteutusta.