• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Yhteiset tutkinnon osat ja YTO-työpajat

  Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin (1.8.2018 voimaan tulleet tutkinnon perusteet). Yhteisten tutkinnon osien kautta hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä.

  Yhteisiin tutkinnon osiin eli YTO-opintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan pakollisten YTO-osa-alueiden osalta soveltuvin osin.

   

  Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen)

  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp (pakollinen)

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

  Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp (pakollinen)

  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
  • Työelämässä toimiminen, 2 osp
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
  • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

  Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita muusta Sedun YTO-tarjonnasta tai halutessasi pyytää niiden tunnistamista ja tunnustamista aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella.

   

  YTO-työpajat

  YTO-opintoja voit suorittaa oman ryhmäsi lukujärjestyksen mukaan tai joustavasti osallistumalla YTO-työpajaan. Työpajaan voit osallistua joustavasti myös Skypen kautta. Osa opinnoista toteutetaan sähköisissä oppimisympäristöissä (Moodle, O365). Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään parhaillaan YTO-Areena ESR-hankkeessa.

  Huom! YTO-työpajat on suunniteltu palvelemaan erityisesti opiskelijoita, jotka opiskelevat pääsääntöisesti työpaikoilla, mutta ihan kaikki Sedun opiskelijat ovat tervetulleita.

  YTO-työpajoihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen työpajan toteutusta.