Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Yhteiset tutkinnon osat ja YTO-työpajat

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisten tutkinnon osien kautta hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan pakollisten YTO-osa-alueiden osalta soveltuvin osin.


Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen)

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp (pakollinen)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp (pakollinen)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita muusta Sedun YTO-tarjonnasta tai halutessasi pyytää niiden tunnistamista ja tunnustamista aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella.

 

YTO-työpajat

YTO-opintoja voit suorittaa oman ryhmäsi lukujärjestyksen mukaan tai joustavasti osallistumalla YTO-työpajaan. Työpajaan voit osallistua joustavasti myös Teams-sovelluksen kautta. Osa opinnoista toteutetaan sähköisissä oppimisympäristöissä (Moodle, O365). YTO-työpajat on suunniteltu palvelemaan erityisesti opiskelijoita, jotka opiskelevat pääsääntöisesti työpaikoilla, mutta ihan kaikki Sedun opiskelijat ovat tervetulleita.

 

YTO-työpajojen aikataulut sekä ilmoittautumislomakkeen löydät Sedun opiskelijaintrasta.