Yhteiset tutkinnon osat ja YTO-työpajat

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisten tutkinnon osien kautta hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi opiskeltavaa tutkintoa.


Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen)

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp (pakollinen)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp (pakollinen)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita muusta Sedun YTO-tarjonnasta tai halutessasi pyytää niiden tunnistamista ja tunnustamista aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella.

 

YTO-verkko-opinnot

YTO-opintoja voit suorittaa oman ryhmäsi lukujärjestyksen mukaan tai joustavasti verkko-opintoina Sedun eKampuksella. Verkko-opinnot aloitetaan starttipajalla, joka järjestetään Teamsin välityksellä verkossa. Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä. Saat tukea opintojen edistymiseen tukipajoista ja Vauhdittamosta.

YTO-verkko-opinnot on suunniteltu palvelemaan erityisesti opiskelijoita, jotka opiskelevat pääsääntöisesti työpaikoilla, mutta niitä voivat hyödyntää muutkin Sedun opiskelijat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sovitun mukaisesti.

LISÄTIETOA YTOISTA JA VERKKO-OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMISESTA LÖYDÄT SEDUN OPISKELIJAINTRASTA.