Sedu

Opiskelijaliikkuvuushankkeet

Opiskelijaliikkuvuushankkeiden rahoitus tulee Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta.Erasmus+.png

 

AKKREDITOITU LIIKKUVUUSHANKE 2015-2020

Vuonna 2015 Sedulle myönnettiin liikkuvuusperuskirja (Erasmus+ Mobility Charter) laadukkaasta liikkuvuustoiminnasta. Peruskirja mahdollistaa liikkuvuushankkeiden toteuttaminen kevennetyin hakumenettelyin. Lukuvuositasolla liikkuvuusperuskirjan myötä pystytään rahoittamaan yli sadan Sedun opiskelijan ja kymmenien henkilökunnan edustajien ulkomaan vaihtojaksoja.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtojaksojen käytännöt pohjautuvat Sedun aiemmissa ECVET-liikkuvuushankkeissa  (Sedutop, Sedutop II, Sedutop III, Seduworks ja SOWorks) ja Transfer of Innovation -hankkeissa (Developing ECVET in Practice) tehtyyn kehittämistyöhön.

Akkreditoidulla liikkuvuushankkeella toteutetaan nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen tutkinto-opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisjaksoja sekä opettajien, kouluttajien ja yrittäjien täydennyskoulutusjaksoja. Yhteistyömaita ovat Belgia, Ruotsi, Itävalta, Tanska, Viro, Tsekki, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Malta, Hollanti, Irlanti, Puola, Slovenia, Espanja, Portugal ja Iso-Britannia. Opiskelijoiden jaksot kestävät 4-8 viikkoa ja opettajien/kouluttajien/yrittäjien jaksot kestävät kolmesta päivästä kahteen viikkoon.

Budjetti
2016-2017: 174 847 €
2017-2018: 206 355 €
Yhteyshenkilöt: Kirsi Lounela, Juha Riippi

 

FRESH2

FRESH2-hankkeen (Forwarding and Recognizing Student’s Skills Through ECVET 2) taustalla on HyväOlo-verkosto, johon kuuluu seitsemän koulutuksen järjestäjää: Lapin ammattiopisto (LAO, Rovaniemi), Omnia (Espoo), Koulutuskeskus Sedu (Seinäjoki), Ylivieskan ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto (Sampo, Lappeenranta), Vaasan ammattiopisto(VAO) ja Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kpedu, Kokkola.) Verkosto on toiminut ja toteuttanut yhdessä useita LDV ja LDV-Vetpro hankkeita vuodesta 2002. Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu

Tavoitteena on EU-komission ECVET-järjestelmään liittyvien asiakirjojen käyttöönotto (Learning Agreement, osaamisen kuvaaminen ) ja Hyvä Olo- verkoston jäsenoppilaitosten käytänteiden kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää e-Taitava opiskelijan ohjaus- ja itsearviointi työkalua ja tutustuttaa verkoston oppilaitokset sen käyttöön.

Hankkeessa liikkuvat sekä opiskelijat että henkilökunta. Vaihtojaksolle voivat hakeutua lähihoitaja-, parturi-kampaaja-, kauneusalan- ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen opiskelijat. Yhteistyömaina ovat Viro, Italia, Espanja, Malta, Kreikka, Espanja, Slovenia, Irlanti, Englanti ja Ruotsi.

Budjetti: 152 826 €
Hankkeen kesto: 1.6.2017 - 31.5.2019
Yhteyshenkilö: Terhi Haapala
  

Naturi WAB 2

Naturi WAB on liikkuvuushanke, jossa on mukana 6 luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitosta. Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu. Hankkeessa halutaan kehittää opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja erityisesti ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista osaksi opiskelijan tutkintoa.

Budjetti: 107 399 €
Hankkeen kesto: 1.6.2017 - 31.5.2019
Yhteyshenkilö: Juha Riippi, Kimmo Nissinen
 

 

 

Sedu on the move --- Passion for profession

Ask more

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa