Sedu

KAIKEN MAAILMAN KANSAINVÄLISYYS

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus hakea työssäoppimaan ulkomaille, mutta opiskelu voi olla kansainvälistä myös ilman vaihtojaksoa!

OLETKO JO KUULLUT NÄISTÄ?

KOTIKANSAINVÄLISYYS

Kotikansainvälistymisen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille tasapuolisesti mahdollisuus kerryttää kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista osana ammatillisia opintojaan. Tavoitteena on tukea paitsi kansainvälisyyteen liittyvien valmiuksien kehittymistä myös aktiivista kansalaisuutta ja yleisiä työelämävalmiuksia opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.

KANSAINVÄLISYYDEN OMA POLKU

Oletko jo Omalla polulla? Sedussa opiskelija voi rakentaa omaa opintopolkuaan esimerkiksi kansainvälisyyteen. Opiskelu tapahtuu monenlaisissa oppimisympäristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Saat Kansainvälisyyden Oma polku -opinnoista tutkintotodistukseesi merkinnän, kun olet suorittanut vähintään 15 osaamispistettä Oma polku -toteutuksiin sisältyviä opintoja tai osallistunut polun opintoja kartuttaviin toimintoihin. Oma polku -merkintä on hyvä lisä esimerkiksi töitä haettaessa!

KANSAINVÄLISYYSTUTORIT

Kansainvälisyystutorit toimivat eri maista tulevien vaihto-opiskelijoiden tutoreina. Kv-tutorit auttavat ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen ja eteläpohjalaisen elämäntapaan, maan kulttuuriin ja vastaanottavaan oppilaitokseen. Kv-tutorit toimivat yhteistyössä oman opetuspisteen kv-vastaavan kanssa.

Vaihtoon, vaihtoon

Koulutuskeskus Sedussa voivat kaikkien alojen opiskelijat hakeutua ulkomaanjaksolle osana opintojaan. Ulkomailla hankitaan osaamista, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoa. Vaihtojaksojen valintakriteerit voivat vaihdella hieman opintoaloittain ja kohdemaittain. Pääsääntöisesti vaihtoon ei voi lähteä 1. opiskeluvuoden aikana, jotta kokemusta ja opintoja olisi tarpeeksi takana. Poikkeuksen tekevät aikuisopiskelijat ja yo-pohjaiset linjat.
 
Kun haluat saada lisätietoja oman alasi vaihtomahdollisuuksista, käänny ensimmäiseksi oman yksikkösi kansainvälisyysvastaavan puoleen. Hän opastaa sinua ulkomaille hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Ulkomaanjaksoille haetaan täyttämällä oman yksikön kansainvälisyysvastaavalta saatu hakulomake sekä laatimalla englanninkielinen ansioluettelo.

Hakuajat kevätlukukauden ulkomaanjaksoille päättyvät 30.9. ja syyslukukauden jaksoille 30.4. 
Lighthouse.jpg
Seuraavat kriteerit vaikuttavat valittaessa opiskelijoita ulkomaanjaksoille
Riittävä kielitaito
Kielitaitovaatimukset vaihtelevat maittain. Englannin kielen taito on yleisin kielitaitovaatimus Sedun vaihtokohteissa. Tärkein kielitaidon kriteeri on rohkeus käyttää kieltä, osata kysyä ja selviytyä kohdemaassa niin vapaa-ajalla kuin opiskelussakin.

Ennen vaihtoa on jokaisen opiskelijan valmentauduttava ulkomaanjaksolle opiskelemalla oman alan erikoissanastoa pakollisten kielikurssien ohella. Jos kohdemaassa äidinkieli on jokin muu kuin englanti, on myös tärkeää hankkia perustiedot maan kielestä. Tällöin kannattaa hakeutua ko. kielen kursseille. Kurssien löytämisessä avustaa oman yksikön kansainvälisyysvastaava.
Motivaatio ja selkeät tavoitteet ulkomaan jaksolle

Opinnoissa menestyminen on suuntaa-antava peruste menestyä myös ulkomaisessa vaihdossa. Opiskelumotivaatio ja yleinen aktiivisuus ovat kuitenkin tärkeimmät ominaisuudet.  Opiskelijalla on myös oltava selkeät tavoitteet ulkomaanjaksolle - miksi lähtee ja mitä tekemään.

Rohkeus kertoa itsestään, koulutuksestaan ja Suomesta

Opiskelija joutuu ulkomaanjakson aikana tilanteisiin, joissa pitää osata kertoa suomalaisesta kulttuurista,  koulutusjärjestelmästä, ilmastosta tai muista seikoista. Näihin tilanteisiin tulee pystyä varautumaan.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja edustava käytös

Ulkomaille lähtevä opiskelija tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaa käyttäytyä mallikkaasti edustaen omaa kouluaan ja maataan.

Kulttuuri- ja ammatilliseen valmennukseen osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua järjestettävään kieli- ja kulttuurivalmennukseen ennen vaihtoa. Valmennuksesta saa lisätietoja oman yksikön kansainvälisyysvastaavalta.

Itseohjautuvuus, epätietoisuuden sietokyky ja erilaisuuden hyväksyminen

Ulkomaanjaksolla menestymisen kannalta tärkeitä seikkoja ovat oma-aloitteellisuus ja itseohjautuvuus. Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan ja ihmiset ja olosuhteet vaihtelevat kulttuurista toiseen. Tärkeä on myös asennoitua siten, että arvostaa ja kunnioittaa vieraan maan ihmisiä ja tapoja ja on kiinnostunut heidän kulttuuristaan.

Näin haet kansainväliselle työssäoppimisjaksolle
Kouluskeskus Sedussa on vuosittain kaksi hakua ulkomailla tapahtuviin opintoihin. Kevätlukukauden vaihtojaksoille haetaan 30.9. päättyvässä haussa ja syyslukukaudella toteutuviin vaihtoihin 30.4. päättyvässä haussa. Ennen molempia hakuaikoja yksikköjen kv-vastaavat pitävät hakuinfoja, joissa kerrotaan haussa olevista paikoista.

Hakuvaiheessa opiskelija täyttää seuraavat lomakkeet: kansainvälisen työssäoppimisen hakulomake, vapaamuotoinen kirje ulkomaiselle työnantajalle/oppilaitokselle sekä englanninkielinen Europass-ansioluettelo.

Valintamenettely

Opiskelijavalinnasta vastaa yksikön kansainvälisyystiimi. Kaikille hakijoille tiedotetaan valinnan tuloksista noin kuukauden sisällä hakuajan päättymisen jälkeen.

HYÖDYLLISIÄ KANSAINVÄLISYYSLINKKEJÄ

Kansainväisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
www.cimo.fi
www.maailmalle.net
www.studyinfinland.fi/

Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi - nuorisvaihtoa
www.alli.fi (valitse: kansainvälinen toiminta)
Maailmanvaihto - vapaaehtoistyötä ulkomailla
www.maailmanvaihto.fi/

Työhallinto - kesätöitä ulkomailla
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/kesatyonhaku/kesatyoulkomailla/index.jsp

KEPA - Kehitysyhteistyön palvelukeskus - Etelän vapaaehtoisohjelma
www.etvo.fi

#KVOSAAJA

    Sedu on the move --- Passion for profession

    Ask more

    Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

    Hae nyt Kysy neuvoa