Sedu

Opintojen keskeyttäminen ja oppilaitoksesta eroaminen

Mikäli harkitset keskeyttäväsi opinnot tai eroavasi oppilaitoksesta, keskustele ensin
  • huoltajiesi kanssa
  • ryhmänohjaajasi kanssa
  • opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa
  • koulutuspäällikön kanssa

Harkitse asiaa perusteellisesti, ennen kuin täytät keskeyttämis- tai eroamisilmoituslomakkeen ja teet lopullisen päätöksen. Kun olet keskeyttänyt opintosi tai eronnut oppilaitoksesta, saat todistuksen suoritetuista opinnoista.

Keskeyttämis- tai eroamislomakkeen saat opintotoimistosta tai opinto-ohjaajaltasi, ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan on allekirjoitettava se. Opintojen keskeytyessä oppilaitoksen velvollisuus on ilmoittaa yhteystietosi kotikuntasi etsivälle nuorisotyölle.

VALMA_pyora_bannerikuva.jpg

VALMA

ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (30–60 osp)

Mikäli koet, että et tiedä, minne hakeutuisit opiskelemaan tai jos opiskelemasi ala on väärä, uusi VALMA-koulutus voi olla hyvä vaihtoehto. VALMA-koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat selkiinnyttää käsitystään ammatinvalinnasta ja/tai jotka tarvitsevat lisää valmiuksia ammatillisesta koulutuksesta ja opinnoista suoriutumiseen ja ovat vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle.

VALMA-koulutuksen pyrkimyksenä on madaltaa jatko-opintoihin siirtymisen kynnystä ja vähentää keskeyttämistä varsinaisten tutkintoon johtavien opintojen alussa.

VALMA-koulutuksessa jokainen opiskelija etenee yksilöllisesti oman HOPSin mukaisesti. VALMA tarjoaa monipuolisia opiskelutapoja.

Lue lisää VALMAsta.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa