Sedu

Vakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa vakuutussääntöjen mukaisesti opiskelijoille opintojen aikana sattuneet tapaturmat tai ammattitaudit. Edellytyksenä on, että tapaturma tai ammattitauti on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisissa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, ammattiosaamisen näyttöön, työssäoppimisjaksolle tms.

Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustumispaikkaan taikka ammattiosaamisen näytön suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai takaisin. Normaalit päivittäiset koulumatkat asunnolta oppilaitokseen ja takaisin eivät kuulu korvauksen piiriin.

Ryhmätapaturmavakuutus opiskelijoille 

Opiskelijoilla on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa opetussuunnitelman mukaisella opiskeluajalla, kuten opetuksen aikana, liikuntatunneilla ja opetustauoilla, matkoilla suorinta tietä kouluun ja koulusta sekä opetussuunnitelman puitteissa järjestetyissä oppilaitoksen toiminnoissa, jotka eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutukseen sovelletaan yksityistapaturmavakuutuksen ehtoja. Vakuutus on voimassa soveltuvin osin myös ulkomailla. Kilpaurheilutoiminta ja erikoisharrastukset eivät kuulu korvauksen piiriin, ei myöskään koulun jälkeinen kerhotoiminta.

Työharjoittelijavakuutus

Työssäoppimisajalle on voimassa työharjoittelijavakuutus, jonka kohteena on soveltuvin vakuutusehdoin työssäoppimispaikan omistama, sen käyttämä tai hallussa oleva omaisuus, ei esimerkiksi oppilaitoksen tai opiskelijan omaisuus. Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapaturma välittömänä seurauksena työssäoppijan toiminnasta. Vakuutuksesta korvataan vahinko ainoastaan siltä osin, kun korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen perusteella.
opiskelijan_opas_turvallisuus.jpg

Huomioitavaa

Huomioithan, että oppilaitos ei korvaa vaatteita, jotka vahingoittuvat kouluaikana. Tämän vuoksi sinun on syytä käyttää suojavaatteita ja harkita, minkälainen vaatetus on suojavaatteen alla.

Vakuutusehdoista saat tarkempia tietoja opinto- ja toimistosihteereiltä.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa