Sedu

Aktiivinen ja osallistuva opiskelija

Tutortoiminta

Koulutuskeskus Sedun tutortoiminnalla

 • lisätään yhteisöllisyyttä ja
 • luodaan positiivista ja viihtyisää oppimisympäristöä
 • lisätään eri Sedun koulutusalojen tunnettuutta  esittelemällä ammattiin opiskelumahdollisuuksia

Tutortoiminta on toisten huomioonottamista, toisista välittämistä ja vastuuta siitä, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa koko yhteisön hyvinvointiin.

Tutorin tärkeimmät ominaisuudet ovat

 • sosiaaliset taidot ja esiintymisvalmiudet
 • yhteistyötaidot
 • empaattisuus
 • positiivinen elämänasenne
 • vastuullisuus

Kaikilla Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus toimia tutorina. Tutortoimintaan saa opetusta ja opastusta, mutta pääpaino on tutorina toimimisessa. Jokainen tutoriksi haluava käy tutortoiminnan perusteet koulutuksen ja valitsee sen jälkeen sopivan jatkokoulutuksen. Tutortoiminnasta saat kerrytettyä osaamispisteitä.

Voit toimia

 • Sedu-tutorina

Sedu-tutorina osaat esitellä omaa alaasi ja oppilaitosta vieraileville ryhmille, opastaa muita opiskelijoita ja hyödyntää vertaisopiskelijana olemista arkipäivän tilanteissa. Sedu-tutorit ovat tärkeä osa Sedun viestintää ja markkinointia. Uusien opiskelijoiden opastaminen arjen opiskelutyöhön kuuluu Sedu-tutorin tehtäviin. Sedu-tutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat opo-opettajat.​​

 • harrastetutorina

Harrastetutorina osaat järjestää tapahtumia tai kerhotoimintaa omassa opetuspisteessäsi ja oppilaitoksesi opiskelija-asuntolassa. Toiminta keskittyy opiskelijoiden vapaa-aikaan. Harrastetutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat asuntolaohjaajat. ​​

 • kv-tutorina ja/tai

Kv-tutorina osaat toimia eri kulttuureista tulevien vaihto-opiskelijoiden tukena, auttaa heitä tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sekä esitellä omaa alaa ja oppilaitosta vaihto-opiskelijoille. Kv-tutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat kv-vastaavat.​​

 • digitutorina

Digitutorina osaat tukea sosiaalisen median ja opetusteknologian käyttöä oppilaitoksessa. Digitutorit ovat minkä tahansa alan opiskelijoita Sedussa. Digitutoreiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat opetusteknologiavastaavat ja digikoordinaattorit yhteistyössä Jelpparin kanssa.

Opiskelijakunta, FOKUS-opiskelijat

Koulutuskeskus Sedun opiskelijakunta eli Fokus toimii Sedun opiskelijoiden yhteisen me-hengen vahvistajana ja tuo yhteen Sedun opiskelijoita maakunnan laidasta laitaan. Fokus koostuu Sedun yksiköiden opiskelijafoorumeista valituista opiskelijoista.

Fokus-opiskelijat keskustelevat ja tekevät ehdotuksia viihtyvyyden ja yhteishengen parantamiseen. Nämä ehdotukset käsitellään Sedun opiskeluhuoltoryhmässä. Fokus-opiskelijoiden edustajat ovat mukana Sedun työryhmissä ja johtoryhmässä. Opiskelijoiden yhteistoiminnan edistämiseksi Fokuslaiset voivat osallistua tapahtumien järjestämiseen.

Opiskelijafoorumit opetuspisteissä

Opiskelijafoorumin toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden äänen kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä viestinnän tehostaminen. Foorumiin kuuluu edustaja jokaisesta ryhmästä/osaamisalasta.

Opiskelijafoorumi käsittelee kaikkia opiskelun arkeen liittyviä asioita, kuten tilat ja viihtyvyys, tapahtumat, kilpailut, savuttomuus, arviointiasiat, työturvallisuus, opiskelijakunnan asiat. Opiskelijafoorumeilta tulleet ehdotukset käsitellään opetuspisteen yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä.

www.sedu.fi/fi/Opiskelu/Iloa-opintoihin/Opiskelijakunta
Tutorit_ym_opiskelun_tueksi_nuoret_kasikadessa_kavelee.jpg

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa