Sedu

 

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Se voi olla omaehtoista koulutusta, työnantajan tarjoamaa henkilöstökoulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta.

Missä voit opiskella aikuisena?
  • ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
  • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa
  • valtakunnallisissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa
  • aikuislukioissa
  • kesäyliopistoissa
  • kansanopistoissa
  • kansalais- ja työväenopistoissa
  • liikunnan koulutuskeskuksissa

 

Aikuisopintoja eri tavoin ja tavoittein

Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavassa nuorten koulutuksessakin. Opiskelu voi tapahtua työssä, työn ohessa tai vapaa-aikana, päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutusta järjestetään usein monimuoto-opintoina, jolloin voidaan joustavasti huomioida mm. työssäkäyntimahdollisuudet. Yhä enemmän koulutusta toteutetaan verkkoa hyödyntäen.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työhallinnon rahoittamaa koulutusta ensisijaisesti työttömille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille tarkoitettu tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkintona voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Lisä- ja täydennyskoulutuksella on mahdollista päivittää ja syventää ammatillista osaamistaan. Koulutusten pääsyvaatimukset vaihtelevat. Vaatimuksena voi olla esim. alan ammatillinen perustutkinto ja/tai alaan liittyvä työkokemus. Koulutusta etsiessä kannattaa tutustua erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja eri oppilaitosten koulutustarjontaan.

Mitä ovat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot?

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinnot edellyttävät työssä hankittua ammattitaitoa, ja ne on kehitetty erityisesti aikuisten tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Niillä voit syventää ammatillisella peruskoulutuksella hankkimaasi osaamista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta pelkillä näytöillä, jos työssä hankittu osaaminen siihen riittää.

 

Oppisopimuksella osaamista!

Oppisopimuksella voit opiskella ammattiin tai hankkia lisä- ja täydennyskoulutusta. Oppisopimuskoulutusta varten sinun on hankittava työpaikka, jossa voit oppia monipuolisia, suoritettavaan tutkintoon soveltuvia työtehtäviä. Oppisopimustoimisto vastaa oppisopimuksen tekemisestä sekä koulutuksen suunnittelusta.

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tietopuolisen opetuksen ajalta hänelle voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Lisätietoja tästä linkistä:
www.oppisopimus.net

 

Työnantajan kustantama henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan kustantamaa koulutusta, johon osallistumisesta päättää työnantaja. Osallistumisajalta työnantaja maksaa palkkaa tai korvaa osallistumisen aikana menetetyn vapaa-ajan rahassa tai vapaana. Koulutus on usein lyhytkestoista täydennyskoulutusta työpaikalla tai oppilaitoksissa, mutta se voi olla myös tutkintoon johtavaa koulutusta.

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Valtakunnalliset ja ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat teollisuuden tai kaupan yritysten oppilaitoksia, jotka kouluttavat työntekijöitä kyseisten yritysten tarpeisiin. Ne järjestävät ammatillista perus- ja lisäkoulutusta eri muodoin, myös oppisopimuksella ja työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena.

Tietoa netistä!

Opetushallituksen Opintopolku-portaalista löydät monipuolista koulutustietoa, hakuohjeita ja -lomakkeita sekä linkkejä. Klikkaa www.opintopolku.fi

Seuraa myös Sedun tarjoamia aikuiskoulutusmahdollisuuksia klikkaamalla www.seduaikuiskoulutus.fi

Lisäksi paljon koulutustietoa löytyy internetin hakupalveluilla eli googlettamalla.

2012_sedu_ak_banner.png

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa