Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Paukun paja

Paukun_paja_logo.jpgPaukun Paja on Sedu Lapuan tiloissa sijaitseva nuorten työpaja, joka toimii ohjaus- ja neuvontaperiaatteella. Pajalla tuetaan tasapuolisesti jokaista nuorta hänen lähtökohdistaan käsin elämänhallintataitojen lisäämiseksi. Nuorelle annetaan varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Hänelle tarjotaan mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn opintopolkuun. Nuoria ohjataan koulutukseen ja opintojen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa tai työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Pajatoiminnan tuloksena myös nuoren sosiaalinen vahvistuminen, yhteiskunnallinen osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Pajatyöskentelyn periaatteet ja toteutustavat korostavat nuoren toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista.

Pajatoiminnan sisältöä ja rakenteita kehitetään asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella. Kehittämistyössä otetaan huomioon ja ennakoidaan myös toimintaympäristön muutokset kuten uudistunut ammatillinen koulutus (osaamisperusteisuus, opinnollistaminen, työelämäkytkentä jne.), työelämän muutokset sekä mm. työpajojen rooli aluehallinnon muutoksissa (maakuntauudistus, kasvupalvelut jne.).

Paukun Paja on kumppani myös monissa merkittävissä hankkeissa (esim. OhjaamoEP, STEP ON, SOPU jne.), joiden tuloksia hyödynnetään pajan kehittämisessä. Nuoren sosiaalisen ja henkisen toiminnan vahvistamisessa voidaan hyödyntää myös Sedun Green Care - menetelmiä, joita on kehitetty Green Care - hankkeissa ja verkostoissa. Työpajan toiminta-alueena on Lapuan kaupunki sekä Sedu Lapuan kampuksen opiskelijoiden kotikunnat. Paukun paja tekee paikallista, maakunnallista ja kansallista  yhteistyötä ja kehittämistä eri verkostoissa mm. Pohjanmaan pajaverkostossa ja TPY:n kautta. Kansainvälinen näkökulma koskettaa pajaa esim. Sedun liikkuvuustoiminnan ja kv-hankkeiden kautta välillisesti. Myös asiakkaina voi lähtökohtaisesti olla esim. maahanmuuttajia ja eri kulttuurien
edustajia.

Paukun Paja:
- Tarjoaa toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista monitoimipajalla (kädentaidot ja arjentaidot) ja tekniikkapajalla oppilaitoksen (Sedu) monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntäen
- Antaa mahdollisuuden opinnollistamiseen pajaympäristössä (osaamisperusteisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opintopolut)
- Antaa nuorille ohjaus- ja neuvontapalvelua sekä yksilö- ja ryhmävalmennusta
- Tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisen kuntoutukseen, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan
- Harjoituttaa arkitaitoja, elämänhallintaa sekä koulu- ja työelämän pelisääntöjä, ohjaa nuoria myös harraste- ja viriketoimintaan mm. Ohjaamo Lapuan kanssa yhteistyössä
- Tukee ja antaa valmiuksia eri asteiden opiskelijoille opintojen eteenpäin viemisessä ja loppuun saattamisessa tavoitteena sujuvat siirtymät eri vaiheissa
- Opastaa hyödyntämään henkilökohtaisen suunnitelman pohjalta alueen ym. koulutustarjontaa, työmarkkinoita sekä elinympäristöä ja tukea työllistymisessä
- Tarjoaa mahdollisuuden monikulttuuriseen toimintaan tutustumiseen (esim. kv-opiskelijoiden vierailut, kvhankkeet) ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Ekologinen näkökulma korostuu jatkossa kaikessa toiminnassa.
- Osallistuu eri verkostoissa mm. Ohjaamo Lapua, sote-alan verkostot mm. LAPE, pajaverkostot, kasvupalvelut jne. yhteiseen kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tavoitteena parantaa nuorten kasvu- ja elinolosuhteita.

Katso myös

Lisätietoja:
Anne Lahdensuo, p. 040 868 2045, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi