Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
ERasmus+_rajattu.jpg

BOOST FOR CLIL IN VET

Buustia CLIL-opetukseen


CLIL Logo.jpgVieraiden kielten osaaminen ja ennen kaikkea englannin kielen taito on yksi keskeinen työelämässä vaadittava avaintaito, joka parantaa opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia ja rohkaisee heitä kohtaamaan erilaisia kulttuureja ja ottamaan uusia haasteita vastaan.

Buustia CLIL-opetukseen – hanke on suunnattu ammatillisille opettajille ja vieraalla kielellä tapahtuvan opetuksen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on antaa ammatillisille opettajille valmiuksia ja työkaluja toteuttaa opetusta CLIL-menetelmällä, eli opettaa samanaikaisesti ammatillista sisältöä ja vierasta kieltä (Content and Language Integrated Learning). Buustia CLIL-opetukseen –hankkeen tavoitteena on, että yhä useampi ammatillinen opettaja ottaisi käyttöön CLIL-menetelmän omassa opetuksessaan.

Hankkeessa tuotetaan MOOC-kurssi, jonka avulla opettajat saavat tietoa CLIL-opetusmenetelmästä ja sen toteuttamisesta ammatin opetuksessa. Kurssin avulla opettajat saavat tietoa, miten luodaan hyviä CLIL-opetusmateriaaleja ja miten omaa vieraskielistä opetusta voi kehittää. Toinen hankkeen tuotos on ammatillisten opettajien yhteinen työskentelyalusta, jonka kautta voidaan jakaa eri alojen CLIL-opetusmateriaaleja ja opettajien hyviä käytänteitä.

Buustia CLIL-opetukseen hanketta koordinoi Belgian flaaminkielisen alueen kouluviranomainen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen POV, ja partnereina ovat Sedun lisäksi espanjalaiset opetusministeriön paikallisosastot Baskimaalta ja Kataloniasta (Departamento de Educacion, Politica Linguistica Y Cultura Del Goberno Vasco ja Departament D’enseyament – Generalia De Catalunya) sekä ROC Da Vinci College Hollannista ja EARALL, elinikäisen oppimisen kehittämisorganisaatio Brysselistä.

Hankkeen kotisivut - the project's official homepage

Lisätietoa hankkeesta EARLALLin sivuilla - more information about the project at EARLALL homepage

CLIL-hanke on päättymässä. Hankkeen aikana tehtiin CLIL-verkkokurssi, joka auttaa opettajia ottamaan CLIL-menetelmän käyttöön opetuksessa. Verkkokurssi sekä foorumi CLIL-opetusmateriaalin ja kokemusten vaihtoon löytyvät hankkeen sivuilta.

Tutustu myös päättäjille ja oppilaitosten johdolle suunnattuun suositukseen CLIL-menetelmän käyttöönotosta.

Toteutusaika:
1.9.2018 -31.8.2021

Rahoittaja:
Erasmus +

Lisätietoja:
Tanja Rajala, p. 040 868 2082
Timo Paakkanen, p. 040 868 0780
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi