Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Oskar & Osma VII

  logo_oskaretosma.png


Kyseessä on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 2. asteen toimijoiden Sedun (=Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos) ja Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman Opinlakeus-oppilaitosverkoston yhteishanke. Opinlakeus kattaa lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan 2. asteen ammatilliset oppilaitokset, lukiot, opistot ja aikuiskoulutustoimijat (30 oppilaitosta).

Hanke on saanut valtionavustusta Aluehallintovirasto AVI:sta. Tämä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Hanke on jatkoa kuudelle aikaisemmalle Osaava-hankkeelle
(Oskar & Osma I, Oskar & Osma II, Oskar & Osma III, Oskar & Osma IV, Oskar & Osma V ja Oskar & Osma VI).

Toteutusaika: 1.4.2016 - 2.6.2017


Päätavoitteet:

I Kehittämisprosessien vakiinnuttaminen vertaisvalmentajatoiminnan keinoin

II Opinpaletti-koulutusten ja digitutor-toiminnan tehostaminen ”hiljaisissa oppilaitoksissa”

III Käyttöön otetun laatumerkistön ja siihen liittyvän laatukriteeristön vakiinnuttaminen


Verkoston jäsenten tehtävät ja vastuut:

Jokaisen oppilaitoksen osalta on oleellista, että oppilaitoksen johto sitoutuu tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen sekä mahdollistaa henkilöstön osallistumisen kehitystyöhön, koulutuksiin ja resursoi kokonaisuutena toimintaan.

Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos:

kokonaisvastuu verkostossa toteutettavasta Osaava-rahoituksen mukaisesta kehittämistoiminnasta
hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeesta tiedottaminen
hankkeen ohjausryhmässä koko Sedun edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä projektisuunnittelija
koulutusten/tapahtumien suunnitteleminen, tiedottaminen, organisoiminen ja toteuttaminen
hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arvioiminen ja arviointitiedon kerääminen
Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen kerääminen ja toimittaminen rahoittajalle
Osaava-rahoitukseen liittyvän laadullisen arvioinnin koostaminen ja toimittaminen rahoittajalle
yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta hankkeelle
yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu hankeviestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta

Opinlakeus-verkoston oppilaitokset:

osallistuminen verkostossa toteutettavaan Osaava-rahoituksen mukaiseen kehittämistoimintaan
hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeelle tiedottamiseen osallistuminen
hankkeen ohjausryhmässä verkoston edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä koordinaattori
yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta koordinaattorille
yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koordinaattorin viestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta
koulutusten/tapahtumien suunnittelussa, tiedottamisessa, organisoinnissa ja toteutuksessa avustaminen
hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arviointiin ja arviointitiedon keruuseen osallistuminen
Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen toimittaminen säännöllisesti hankkeelle
Osaava-rahoitukseen liittyvään laadulliseen arviointiin osallistuminen hankkeen aikana ja päättyessä

Yhteistyökumppanit
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Aluehallintovirasto
Opinlakeus-oppilaitosverkosto
Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos
Koulutuskeskus Sedu

Lisätietoja:

Sedu / Opinlakeus: Oskar & Osma VII
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

virtuaalikoordinaattori Matti Mäkelä
Puh. 040 680 7051
matti.makela(at)sedu.fi
virtuaalivalmentaja.blogspot.fi


oskaretosmaII_III_rahoittajat_logot.gif