Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Parasta osaamista opetus- ja ohjaushenkilökunnalle!

Parasta osaamista -verkostohanke

Kansallisen verkostohankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Siinä kehitetään ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti toimien valtakunnallista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. Hankkeessa tuetaan ja valmennetaan myös työpaikkoja toimimaan uudistuneen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä sekä varmistetaan työelämän osallistuminen ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy
• Kooste uudistuvan opettajuuden ja ohjauksen keskeisistä osaamistarpeista
• Modulaariset koulutuskokonaisuuden teemoittain
• Koulutusten pilottitoteutuksia
• Modulaarinen koulutustarjotin sähköisellä alustalla avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien saatavilla
• Alueellisia työelämäfoorumeja
• Oppilaitosten ja työelämän yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleista.
• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistamisen muistilista
• Näin arvioit osaamista – opas opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle.
• Työelämän tarpeita vastaavat työpaikkaohjaajien perehdyttämisen ja kouluttamisen toteutusmallit ja niiden tukimateriaalit
• Toteutettuja työpaikkaohjaajakoulutuksia
• Koulutettuja työpaikkaohjaajia
• Perehdytettyjä koulutuksen järjestäjiä

Katso myös Parasta osaamista -hankkeen nettisivut.

Hankkeen pääkoordinaattori
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen muut toteuttajat
Ammatilliset koulutuksen järjestäjät:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia)
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Riveria)
Koulutuskeskus Salpaus
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
Validia ammattiopisto (Invalidiliitto ry)
Yrkesakademin i Österbotten

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toteutusaika:
1.1.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja:
Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja:
Marja-Terttu Kurunsaari, p. 040 868 0814
Satu-Maarit Sivula, p. 040 539 9968
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi