Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
SeDuuni_2_logo_web.png

Työpaikkaohjaajakoulutus

Taustaa:

Työpaikkaohjaajien kouluttaminen ei ole uusi asia Koulutuskeskus Sedussa vaan sitä on toteutettu jo monen eri hankkeen kautta sekä erilaisten koulutusten avulla. Työpaikkaohjaajia on monessa yhteistyöyrityksessä jo useita, mutta tarve ei suinkaan ole vähentynyt vaan lisää koulutettuja ohjaajia tarvitaan. Onhan opiskelijan etu, että työssäoppimisjaksolla hänellä on työpaikalla useampi koulutuksen saanut ohjaaja, joka voi tukea hänen ammatillista kasvuaan ja kehitystään. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa uusien henkilöiden kouluttaminen on tärkeä asia, mutta myös jo aikaisemmin hankitun osaamisen ja tiedon syventäminen sekä päivittäminen on aina ajankohtaista.

Työpaikkaohjaajakoulutusta opettajat toteuttavat omalla ammattialaan usein työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. Joskus se saattaa jäädä liian pintapuoliseksi ajan riittämättömyyden tai kiireen vuoksi. On kuitenkin ensi-arvoisen tärkeää, että työelämällä ja työpaikkaohjaajalla on ajantasaiset tiedot sekä taidot oman ammattialan tutkintojen perusteiden ymmärtämiseen.

Kukaan ei varmaankaan kiistä sitä seikkaa, kuinka tärkeä linkki työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen ja ohjaustaitojen päivittäminen on. Sen kautta voimme edistää ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta sekä ohjauksen laatua työpaikoilla.

Kohderyhmä:

Työpaikkaohjaajakoulutus on suunnattu työpaikkojen edustajille eli kaikille niille henkilöille, jotka ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana työpaikoilla. Koulutuksen myötä työpaikkaohjaaja saa hankittua tai päivitettyä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja opiskelijan ohjauksen, oppimisen ja ammattitaidon arviointiin liittyvää osaamista.

Koulutuksen sisältö:

Työpaikkaohjaajien koulutus koostuu kolmesta osasta, jotka antavat valmiuksia:
    - työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun
    - ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnitteluun 
    - opiskelijoiden ohjaamiseen ja oppimisen arviointiin 
    - opiskelijan ammattitaidon arviointiin
    - erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen

Koulutuksen toteutus:

Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnitellussa ja toteutuksessa on haasteita, sillä työpaikoilla on usein kiireinen työtahti ja ajankäyttö on jokaisen haaste. Yhteistyöllä työpaikkojen kanssa rakennamme erilaisia tapoja toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutusta. Koulutuksen järjestäminen ei kuitenkaan poista sitä, etteikö edelleen käydä arviointikeskustelun yhteydessä työpaikkaohjaukseen liittyviä asioita läpi. Koulutuksen myötä yhteistyö ja keskustelu on syvempää ja nopeampaa, kun asiat ovat molemmille osapuolille tuttuja.

Malleja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksesta on luotava useita, sillä yhdenlainen malli ei ehkä ole kaikille toimijoille sopiva ratkaisu, on oltava joustava ja avoin eri vaihtoehdoille toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutusta. Yhteistyössä toimiminen työpaikkojen, opetusta toteuttavien ja hankeväen välillä on ensisijaisen tärkeää ja niillä keinoin vastaamme haasteeseen.

Ollaan yhteydessä ja opitaan toisiltamme!


Projektipäällikkö
Taina Seppälä-Kolkka
puh. 020 124 4728
gsm. 040 868 0228


logonauha (Seduuni2-logo läpinäkyvä).png

Koulutuksessa

TanjaUlvilaTarjaJokelaKatjaOkutan.jpgTyöpaikkaohjaajakoulutuksen viimeisessä ryhmätapaamisessa keskusteltiin ammattiosaamisen näytöistä. Lue lisää.