Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

 

SeDuuni_2_logo_web.png

Työpaikkaohjaajana työssäoppimisessa

Olet aloittamassa työpaikkaohjaajakoulutuksen. Kiitos siitä! Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille työssäoppimisjaksot ovat ensiarvoisen tärkeitä oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen rinnalla. Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että osaat entistä paremmin perehdyttää, ohjata ja arvioida tulevia alan ammattilaisia. Tämän lisäksi tavoitteena on myös, että yhteistyö työpaikkasi ja oppilaitoksen välillä tiivistyy ja syvenee.
Opettajalle sinä olet tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa avoin vuorovaikutus on tärkeää. Opiskelijalle sinä olet malli ammattilaisesta, joka esimerkillään ohjaa osaltaan opiskelijan ammatillista kasvua.

Työssäoppijan perehdyttäminen työpaikkaan ja sen toimintaan, työyhteisöön, työtehtäviin sekä työturvallisuuteen kantaa hedelmää siten, että opiskelija motivoituu paremmin työhönsä ja toisaalta hyvän perehdytyksen myötä hän pystyy työskentelemään jo aikaisemmassa vaiheessa itsenäisesti.

Tämä koulutusmateriaali on laadittu syksyn 2012 aikana SeDuuni2-projektin toimesta ja se pohjautuu opetushallituksen laatimaan ”Työpaikkaohjaajien koulutus, 3 ov –ohjeeseen. Koulutuksen toteutuksessa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaamisesi, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tuntemus, aikaisempi työpaikkaohjaajakoulutus, työpaikkaohjaajakokemus jne. Työpaikkakoulutukseen osallistuminen on suositeltavaa kaikille työpaikkojen edustajille, jotka ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana työpaikalla.

Toivomme, että koet koulutuksen antoisana ja yhteistyötä syventävänä sekä saat lisää valmiuksia työssäoppijan perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja arvioimiseen.

Näe rajoitusten sijasta mahdollisuudet !