Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
ESR_logonauha.jpg

SOTE-ALALLE OSAAMISTA SIMULAATIOVALMENNUKSELLA

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin hankkeessa toteutetaan simulaatiovalmennusta Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyrityksille. Lähtökohtana ovat pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamis- ja koulutustarpeet, nykyhetken tilanne ja tulevaisuuden visio.

Hankkeen tuloksena syntyy:
- simulaatiokoulutuspäiviä, joilla tuetaan räätälöidysti yritysten osaamista
- erilaisia toimintamalleja toteuttaa simulaatiokoulutuksia
- räätälöityjä koulutusratkaisuja tukemaan henkilöitä, joilla ei ole aiempaa ammatillista koulutusta
- syntyy yhteinen verkko-oppimisalusta (Moodle)
- yritysten verkostoitumista alueellisesti
- yhteistyö vahvistuu ammattikorkeakoulun, ammatillisen oppilaitoksen ja terveysteknologiayrityksen kanssa
- mittari, jolla arvioidaan lähtötasoa sekä projektin vaikuttavuutta hankkeen loppuvaiheessa
- tieteellisiä artikkeleita kansallisesti ja kansainvälisesti

Hankkeen pääkoordinaattori:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Linkki päätoteuttajan hanke-sivulle

Hankkeen muut toteuttajat:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry

Toteutusaika:
1.8.2017-31.12.2019

Rahoittaja:
Keski-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja:
Sirke Uitto, p. 040 868 2075, etunimi.sukunimi@sedu.fi