Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Kohti huippulaatua lännessä

Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa ja on myöntänyt valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen. Verkostohankkeista Sedu on osatoteuttaja Kohti huippulaatua lännessä-verkostossa.

Tavoitteet:
Hankkeen päätavoitteena on Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 toimeenpano.
Painopistealue 1:
Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
Sedun tavoite:
• Tasalaatuinen henkilökohtaistaminen
Painopistealue 2:
Asiakaslähtöisyys on toiminnan perusta
Sedun tavoitteet:
• Ennakointityön tehostaminen ja suunnitelmallisuus
• Kumppanuustyön tiivistäminen laadunhallinnassa
• Työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotto ja työelämäpalautteiden parempi hyödyntäminen

Sedun toimenpiteet ja tulokset:

• Toteutetaan HOKS-laatuotannat tasalaatuisen henkilökohtaistamisen laadun seurantaan ja arviointiin. Luodaan ja pilotoidaan sisäisen HOKS-auditoinnin toimintamalli. Lopputuloksena syntyy sisäisen HOKS-auditoinnin toimintamalli laadun seurantaan ja arviointiin.
• Kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä tehokkaampaan ja suunnitelmallisempaan ennakointityöhön. Lopputuloksena syntyy toimintamalli pirstaleisen ennakointitiedon kokoamiseksi ja hiljaisten signaalien tunnistamiseksi tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.
• Kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä kumppanuustyön tiivistämiseksi ja sen vaikuttavuuden lisäämiseksi laadunhallinnassa. Lopputuloksena syntyy toimintamalli kumppanuustyön osallistavista menetelmistä ja vaikuttavuudesta laadunhallinnassa.
• Kehitetään toimenpiteitä työelämäpalautteiden keruun kattavuuden parantamiseksi sekä kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintatapoja ja osallistavia menetelmiä palautteiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. Lopputuloksena syntyy prosessimallinnus työelämäpalautteen palautetiedon keräämiseen sekä järjestelmälliseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Toteutusaika:
1.1.2020 – 31.12.2021

Rahoittaja:
Opetushallitus

Lisätietoja:
Riitta Tuokko p. 040 868 0863
Marita Syrjälä p. 040 868 2004
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunumi@sedu.fi