Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin

YTO-Areena -hanke

 Opiskelija on oman oppimisensa projektipäällikkö. YTO-Areenan tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osallisuuttaja opintojensa suunnitteluun ja omistajuutta oppimiseensa erityisesti yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnoissaan. Lisäksi haluamme vahvistaa itsearviointitaitoja ja tukea jokaisen henkilökohtaista kasvua itseohjautuvuuteen eli antaa eväitä elinikäiseen oppimiseen.

Hankkeessa syntyy avoimesti jaettavia sähköisiä työkaluja ja materiaaleja osaamisen hankkimiseen, osoittamiseen ja itsearviointiin sekä toimintamalleja näiden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskelija voi hankkia ja osoittaa yhteisten tutkinnon osien osaamista joustavasti ja laadukkaasti henkilökohtaiseen opintopolkuunsa parhaiten sopivalla tavalla sekä asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Samalla opiskelija voi koko ajan vahvistaa työelämässä ja yhteiskunnassa toimimisen kannalta välttämättömiä digitaitojaan.

YTO-Areenan tuotoksia suunnitellaan, rakennetaan ja pilotoidaan yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Haluamme luoda erilaiset oppijat ja moninaiset oppimisympäristöt huomioivan yhteisten tutkinnon osien toteutustavan, jossa kaiken keskiössä on koko ajan opiskelija ja hänen osaamisensa.

Toteutusaika:
16.2.2018-1.8.2020

Rahoittaja:
ESR

Lisätietoja:
Pyry Antola p. 040 830 0460, etunimi.sukunimi@sedu.fi