Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Back to basics hanke

(1.8.2014-31.12.2015)

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on parantaa

1. ammattiosaamisen näyttöjen toimielinten valvontatehtävän laatua ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin laatua

2. ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta saadun palautetiedon systemaattista hyödyntämistä koulutuksen järjestäjän pedagogisen toiminnan kehittämisessä

3. ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvien osapuolten osaamista

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa

 

Ammattiosaamisen toimielin

Kuntayhtymässä toimii yhtymähallituksen asettamana ammattiosaamisen toimielin, jonka lainmukaisesta kokoonpanosta ja toimikaudesta päättää yhtymähallitus.

Ammattiosaamisen toimielimen tehtävät ja kokoonpano on määritelty seuraavissa laeissa  (630/1998 ja 631/1998).

Ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on hyväksyä suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa ja päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista sekä käsitellä osaamisen arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.

Koulutuskeskus Sedussa ammattiosaamisen toimielin toimii myös koulutuksen järjestäjän monijäsenisenä toimielimenä ja päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppiminen

Back to basics-hankkeessa tavoitteena on löytää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille uusia työssäoppimispaikkoja joissa opiskelija oppii ammattiin kuuluvia asioita ja kokonaisuuksia työelämän aidoissa työtehtävissä ja ympäristöissä.

 

Yhteystiedot:

Tarja Puskala

projektikoordinaattori

tarja.puskala(at)sedu.fi

p. 040 830 4260

 

Taina Seppälä-Kolkka

projektikoordinaattori

taina.seppala-kolkka(at)sedu.fi

p. 040 868 0228

 

Back to basics hanke on verkostohanke, johon kuuluvat Seinäjoen koulutuskunta- yhtymä Koulutuskeskus Sedu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Savon koulutuskuntayhtymä, joka toimii hankkeen koordinoijana.

 

oph logo.jpg