• Lisää kontrastia
 • Hae koulutusta
  Valitse ajankohta
  Alkaen:
  Päättyen:
  Valitse

  Esteetön amis

  Esteetön amis -hankkeen tavoitteena on selvittää ja kehittää esteettömiä oppimisympäristöjä ammatillisissa oppilaitoksissa ja näin edistää inkluusion toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Tässä hankkeessa keskitytään asenteelliseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen esteettömyyteen.

  Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille, joilla on jokin erityisen tuen tarve (rajoitteita työ- ja toimintakyvyssä, elämänhallinnan ongelmia, kulttuuri- tai kielivähemmistöön kuuluminen) Oppilaitosten asenteellinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys edesauttaa omalta osaltaan opiskelijoiden sitoutumista ja lisää motivaatiota opiskeluun ja siten osaltaan vähentää keskeyttämistä.

  Projektin tarkoituksena on koota yhteen ja levittää psyykkisesti, sosiaalisesti ja asenteellisesti esteettömän oppimisympäristön edistämisen toimintamalleja ja materiaaleja. Yhtenä osa-alueena on myös opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen liittyvien käytänteiden ja materiaalien kokomainen ja levittäminen.

  Tavoitteena on oppimisympäristön kehittäminen siten, että jokainen opiskelija tuntisi kuuluvansa oppilaitosyhteisöön ja kokisi olonsa turvalliseksi.
   
  Kumppanit
  Esteetön amis -hankkeessa on mukana verkosto ammatillisia oppilaitoksia ja erityisammattioppilaitoksia. Koordinaattorina toimii Invalidiliitto ry; Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. Koulutuskeskus Sedun yhteistyökumppanina toimii Ammattiopisto Luovi.

  Hanketta rahoittaa OPH ja yhteistyöverkoston oppilaitokset.

  Lisätietoja:
  vs.kehittämispäällikkö
  Anne Heikinkangas
  puh. 040 830 4265
  email anne.heikinkangas(at)sedu.fi